สวรรค์รำไร

อาวุธเทพสีขาว,เพิ่มสถานะปณิธาน,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ