แว่นนารูโตะ

อาวุธเทพสีขาว,เพิ่มสถานะHP,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ