กระบอง2ท่อนลี

อาวุธเทพสีเขียว,เพิ่มสถานะวรยุทธ,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ