หน้ากากโอบิโตะ

อาวุธเทพสีเขียว,เพิ่มสถานะคาถา,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ