ชุดบู๊

อาวุธเทพสีเขียว,เพิ่มสถานะHP,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ