ดาบหนังฉลาม

อาวุธเทพสีฟ้า,เพิ่มสถานะปณิธาน,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ