ดาบปลากระเบน

อาวุธเทพสีฟ้า,เพิ่มสถานะคาถา,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ