ดาบสะบั้นเศียร

อาวุธเทพสีฟ้า,เพิ่มสถานะHP,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ