เชือกทอง

อาวุธเทพสีม่วง,เพิ่มสถานะคาถา,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ