พัดเรียกวิญญาณ

อาวุธเทพสีม่วง,เพิ่มสถานะปณิธาน,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ