น้ำเต้าแดง

อาวุธเทพสีม่วง,เพิ่มสถานะHP,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ