ดาบสายฟ้า

อาวุธเทพสีทอง,เพิ่มสถานะปณิธาน,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ