พัดอุจิวะ

อาวุธเทพสีทอง,เพิ่มสถานะคาถา,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ