ไหดูดวิญญาณ

อาวุธเทพสีทอง,เพิ่มสถานะHP,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ