กระจกแปดคืบ

อาวุธเทพสีแดง,เพิ่มสถานะHP,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ