ฮาคุ

ฮาคุ

 • ประเภทฮีโร่นักดาบ
 • HP59
 • วรยุทธ์55
 • คาถา40
 • ปณิธาน40
 • ชื่อห้องมนตราผลึกน้ำแข็ง
 • รายละเอียดโจมตีวรยุทธปณิธาน
 • ใช้วรยุทธ กี่ส่วน-
 • ใช้คาถา กี่ส่วน-
 • ใช้ปณิธาน กี่ส่วน-
 • ผลกระทบมีอัตราเป็นไปได้ที่ทำให้เป้าหมายมึน1รอบ

บารมี -

silver -

ภารกิจสำเร็จ level 17

รางวัล -