ซาบุซะ

ซาบุซะ

 • ประเภทฮีโร่ทหาร
 • HP0
 • วรยุทธ์70
 • คาถา35
 • ปณิธาน60
 • ชื่อคาถาคุกน้ำ
 • รายละเอียดโจมตีวรยุทธปณิธาน
 • ใช้วรยุทธ กี่ส่วน-
 • ใช้คาถา กี่ส่วน-
 • ใช้ปณิธาน กี่ส่วน-
 • ผลกระทบหลังใช้เพิ่มพลังโจมตีสูง,ต่อเนื่อง2รอบ

บารมี 10

silver -

ภารกิจสำเร็จ level -

รางวัล -