ฮิวงะเนจิ

ฮิวงะเนจิ

 • ประเภทฮีโร่
 • HP0
 • วรยุทธ์170
 • คาถา120
 • ปณิธาน120
 • ชื่อฝ่ามือระบำ8ทิศ
 • รายละเอียดโจมตีวรยุทธปณิธาน
 • ใช้วรยุทธ กี่ส่วน-
 • ใช้คาถา กี่ส่วน-
 • ใช้ปณิธาน กี่ส่วน-
 • ผลกระทบหลังใช้เพิ่มอัตราถูกบล็อคต่อเนื่อง3รอบ

บารมี 20000

silver -

ภารกิจสำเร็จ level -

รางวัล -