เทมาริ

เทมาริ

 • ประเภทฮีโร่นักฆ่า
 • HP0
 • วรยุทธ์160
 • คาถา80
 • ปณิธาน160
 • ชื่อคาถาพัดเคียวสายลม
 • รายละเอียดโจมตีวรยุทธปณิธาน
 • ใช้วรยุทธ กี่ส่วน-
 • ใช้คาถา กี่ส่วน-
 • ใช้ปณิธาน กี่ส่วน-
 • ผลกระทบโจมตีแนวยาว

บารมี -

silver -

ภารกิจสำเร็จ level -

รางวัล -