Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Strider

Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 2% 0 1
2 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 4% 0 15
3 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 6% 0 30
Oblivion
Oblivion
คำอธิบาย : Decrease Threat
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ : ส่งผลนาน 10 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Decrease Threat 5% 23 1
2 Decrease Threat 6% 31 10
3 Decrease Threat 7% 39 20
4 Decrease Threat 8% 47 30
5 Decrease Threat 9% 55 40
Assassin Weapon Mastery
Assassin Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ : AtkSpd +5
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 15 Aspd+5 0 1
2 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 20 Aspd+5 0 1
3 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 25 Aspd+5 0 10
4 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 30 Aspd+5 0 10
5 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 35 Aspd+5 0 20
6 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 40 Aspd+5 0 20
7 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 45 Aspd+5 0 30
8 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 50 Aspd+5 0 30
9 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 55 Aspd+5 0 40
10 เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 60 Aspd+5 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 4 0 1
2 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 8 0 1
3 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 12 0 10
4 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 16 0 10
5 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 20 0 20
6 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 24 0 20
7 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 28 0 30
8 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 32 0 30
9 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 36 0 40
10 เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 40 0 40
Crossbow Mastery
Crossbow Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 15 0 1
2 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 20 0 1
3 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 25 0 10
4 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 30 0 10
5 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 35 0 20
6 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 40 0 20
7 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 45 0 30
8 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 50 0 30
9 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 55 0 40
10 เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 60 0 40
Charge Stab
Charge Stab
คำอธิบาย : รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง
สกิลทางผ่าน : Assassin Weapon Mastery
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*0.9 30 5
2 รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*0.95 45 10
3 รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.0 60 20
4 รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.05 75 30
5 รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.1 90 40
Dual Shot
Dual Shot
คำอธิบาย : ยิงธนูสองดอกออกไปพร้อมกัน (ต้องถือ Crossbow)
สกิลทางผ่าน : Crossbow Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 20 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 117 เดเมจ = Atk*0.525 46 5
2 โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 149 เดเมจ = Atk*0.575 70 10
3 โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 181 เดเมจ = Atk*0.625 94 20
4 โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 213 เดเมจ = Atk*0.675 118 30
5 โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 245 เดเมจ = Atk*0.725 142 40
Concentration
Concentration
คำอธิบาย : เพิ่มค่าความแม่นยำ
สกิลทางผ่าน : Avoidance Expert
เวลาร่าย : 2 s คูลดาวน์ : 3 mins
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ส่งผลนาน 10 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่าความแม่นยำ 2 15 10
2 เพิ่มค่าความแม่นยำ 4 20 10
3 เพิ่มค่าความแม่นยำ 6 25 20
4 เพิ่มค่าความแม่นยำ 8 30 30
5 เพิ่มค่าความแม่นยำ 10 35 40
Dark Strike
Dark Strike
คำอธิบาย : โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด)
สกิลทางผ่าน : Charge Stab
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : มืด ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 114 เดเมจ = Atk*0.35 33 10
2 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 138 เดเมจ = Atk*0.4 51 10
3 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 162 เดเมจ = Atk*0.45 69 10
4 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 186 เดเมจ = Atk*0.5 87 10
5 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 210 เดเมจ = Atk*0.55 105 20
6 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 234 เดเมจ = Atk*0.6 123 20
7 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 258 เดเมจ = Atk*0.65 141 30
8 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 282 เดเมจ = Atk*0.7 159 30
9 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 306 เดเมจ = Atk*0.75 177 40
10 โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 330 เดเมจ = Atk*0.8 195 40
Thrust Arrow
Thrust Arrow
คำอธิบาย : โจมตีด้วยธนู ทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลัง และหยุดชะงัก
สกิลทางผ่าน : Dual Shot
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 40 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ต้องถือ Crossbow
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 20 เดเมจ = Atk*1.0 18 10
2 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*1.05 26 10
3 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = Atk*1.1 34 10
4 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.15 42 10
5 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 100 เดเมจ = Atk*1.2 50 20
6 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.25 58 20
7 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 140 เดเมจ = Atk*1.3 66 30
8 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.35 74 30
9 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.4 82 40
10 โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.45 90 40

123 Next