Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Strider

Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 2% 
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 4%  15 
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 6%  30 
Oblivion
Oblivion
คำอธิบาย : Decrease Threat 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ส่งผลนาน 10 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Decrease Threat 5%  23 
Decrease Threat 6%  31  10 
Decrease Threat 7%  39  20 
Decrease Threat 8%  47  30 
Decrease Threat 9%  55  40 
Assassin Weapon Mastery
Assassin Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ : AtkSpd +5 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 15 Aspd+5 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 20 Aspd+5 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 25 Aspd+5  10 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 30 Aspd+5  10 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 35 Aspd+5  20 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 40 Aspd+5  20 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 45 Aspd+5  30 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 50 Aspd+5  30 
เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 55 Aspd+5  40 
10  เพิ่ม ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดและดาบ 60 Aspd+5  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 4 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 8 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 12  10 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 16  10 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 20  20 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 24  20 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 28  30 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 32  30 
เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 36  40 
10  เพิ่มค่า Def เมื่อใส่ชุดเกราะ 40  40 
Crossbow Mastery
Crossbow Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 15 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 20 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 25  10 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 30  10 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 35  20 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 40  20 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 45  30 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 50  30 
เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 55  40 
10  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 60  40 
Charge Stab
Charge Stab
คำอธิบาย : รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง  
สกิลทางผ่าน : Assassin Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*0.9  30 
รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*0.95  45  10 
รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.0  60  20 
รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.05  75  30 
รวบรวมพลังและแทงเป้าหมายอย่างแรง แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.1  90  40 
Dual Shot
Dual Shot
คำอธิบาย : ยิงธนูสองดอกออกไปพร้อมกัน (ต้องถือ Crossbow) 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 20 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 117 เดเมจ = Atk*0.525  46 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 149 เดเมจ = Atk*0.575  70  10 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 181 เดเมจ = Atk*0.625  94  20 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 213 เดเมจ = Atk*0.675  118  30 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 245 เดเมจ = Atk*0.725  142  40 
Concentration
Concentration
คำอธิบาย : เพิ่มค่าความแม่นยำ 
สกิลทางผ่าน : Avoidance Expert  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 3 mins 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ส่งผลนาน 10 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่าความแม่นยำ 2  15  10 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 4  20  10 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 6  25  20 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 8  30  30 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 10  35  40 
Dark Strike
Dark Strike
คำอธิบาย : โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด)  
สกิลทางผ่าน : Charge Stab  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 114 เดเมจ = Atk*0.35  33  10 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 138 เดเมจ = Atk*0.4  51  10 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 162 เดเมจ = Atk*0.45  69  10 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 186 เดเมจ = Atk*0.5  87  10 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 210 เดเมจ = Atk*0.55  105  20 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 234 เดเมจ = Atk*0.6  123  20 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 258 เดเมจ = Atk*0.65  141  30 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 282 เดเมจ = Atk*0.7  159  30 
โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 306 เดเมจ = Atk*0.75  177  40 
10  โจมตี 3 ครั้งติด (อาวุธประเภทดาบ/มีด) แรงโจมตีพื้นฐาน 330 เดเมจ = Atk*0.8  195  40 
Thrust Arrow
Thrust Arrow
คำอธิบาย : โจมตีด้วยธนู ทำให้เป้าหมายกระเด็นถอยหลัง และหยุดชะงัก 
สกิลทางผ่าน : Dual Shot  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 40 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ต้องถือ Crossbow 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 20 เดเมจ = Atk*1.0  18  10 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*1.05  26  10 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = Atk*1.1  34  10 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.15  42  10 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 100 เดเมจ = Atk*1.2  50  20 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.25  58  20 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 140 เดเมจ = Atk*1.3  66  30 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.35  74  30 
โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.4  82  40 
10  โจมตีอย่างแรงให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง (Crossbow) แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.45  90  40 

123 Next