Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

shadow Hunter

Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 
สกิลทางผ่าน : Avoidance Expert  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 8% 
Crossbow Mastery
Crossbow Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 65 
12  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 70 
13  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 75  10 
14  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 80  10 
15  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 85  20 
16  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 90  20 
17  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 95  30 
18  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 100  30 
19  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 105  40 
20  เพิ่มค่า ATK เมื่อใช้อาวุธประเภทธนู 110  40 
Crossbow Expert
Crossbow Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Crossbow) 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Expert , Crossbow Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Crossbow) 6% 
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Crossbow) 7%  10 
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Crossbow) 8%  20 
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Crossbow) 9%  30 
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (Crossbow) 10%  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เพิ่มค่า Def 44 
12  เพิ่มค่า Def 48  10 
13  เพิ่มค่า Def 52  20 
14  เพิ่มค่า Def 56  30 
15  เพิ่มค่า Def 60  40 
Dual Shot
Dual Shot
คำอธิบาย : ยิงธนูสองดอกออกไปพร้อมกัน (ต้องถือ Crossbow) 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 20 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ต้องถือ Crossbow 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 277 เดเมจ = Atk*0.775  166 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 309 เดเมจ = Atk*0.825  190  10 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 341 เดเมจ = Atk*0.875  214  20 
โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 373 เดเมจ = Atk*0.925  238  30 
10  โจมตี 2 ครั้ง (อาวุธประเภทธนูเท่านั้น) แรงโจมตีพื้นฐาน 405 เดเมจ = Atk*0.975  262  40 
Poison Shot
Poison Shot
คำอธิบาย : โจมตีด้วยธนู ทำให้เป้าหมายติดพิษ (ต้องถือ Crossbow) 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 2 วินาที นาน 21 วินาที / ต้องถือ Crossbow 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 30 + Atk*1.7 เดเมจจากพิษ 92  120 
เดเมจ = 60 + Atk*1.8 เดเมจจากพิษ 104  120  10 
เดเมจ = 90 + Atk*1.9 เดเมจจากพิษ 116  120  20 
เดเมจ = 120 + Atk*2.0 เดเมจจากพิษ 128  120  30 
เดเมจ = 150 + Atk*2.1 เดเมจจากพิษ 140  120  40 
Agile Style
Agile Style
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และอัตราการหลบหลีก แต่ลดค่า Atk ลง 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Expert  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 20 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิลทุกๆ 10 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
สูญเสีย MP = 13 / ความเร็วในการเคลื่อนที่และอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น +6% / Atk -3.5%  120  10 
สูญเสีย MP = 15 / ความเร็วในการเคลื่อนที่และอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น +7% / Atk -4.0%  140  10 
สูญเสีย MP = 17 / ความเร็วในการเคลื่อนที่และอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น +8% / Atk -4.5%  160  20 
สูญเสีย MP = 19 / ความเร็วในการเคลื่อนที่และอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น +9% / Atk -5.0%  180  30 
สูญเสีย MP = 21 / ความเร็วในการเคลื่อนที่และอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น +10% / Atk -5.5%  200  40 
Burning Style
Burning Style
คำอธิบาย : จุดตัวเองด้วยไฟ เพิ่มค่า Atk และ อัตราการติดคริติคอล แต่ลด Def และอัตราการหลบหลีกลง 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Expert  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 20 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิลทุกๆ 10 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
สูญเสีย MP = 13 / Atk และอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้น +6% / Def และอัตราการหลบหลีกลดลง -3.5%  120  10 
สูญเสีย MP = 15 / Atk และอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้น +7% / Def และอัตราการหลบหลีกลดลง -4.0%  140  10 
สูญเสีย MP = 17 / Atk และอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้น +8% / Def และอัตราการหลบหลีกลดลง -4.5%  160  20 
สูญเสีย MP = 19 / Atk และอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้น +9% / Def และอัตราการหลบหลีกลดลง -5.0%  180  30 
สูญเสีย MP = 21 / Atk และอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้น +10% / Def และอัตราการหลบหลีกลดลง -5.5%  200  40 
Concentration
Concentration
คำอธิบาย : เพิ่มค่าความแม่นยำ 
สกิลทางผ่าน : Concentration  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 3 mins 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ส่งผลนาน 10 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่าความแม่นยำ 12  40  10 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 14  45  10 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 16  50  20 
เพิ่มค่าความแม่นยำ 18  55  30 
10  เพิ่มค่าความแม่นยำ 20  60  40 
Dusk Style
Dusk Style
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการโจมตี ความเร็วในการร่าย และความแม่นยำ แต่ลดค่า Threat และ MaxHP 
สกิลทางผ่าน : Crossbow Expert  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 20 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิลทุกๆ 10 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
สูญเสีย MP = 13 / ความแม่นยำเพิ่มขึ้น +6% / ความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น +5% / ลดค่า Threat ลง 30% / ลด MaxHP ลง 2.5%  120  10 
สูญเสีย MP = 15 / ความแม่นยำเพิ่มขึ้น +7% / ความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น +7% / ลดค่า Threat ลง 60% / ลด MaxHP ลง 2.0%  140  10 
สูญเสีย MP = 17 / ความแม่นยำเพิ่มขึ้น +8% / ความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น +9% / ลดค่า Threat ลง 90% / ลด MaxHP ลง 1.5%  160  20 
สูญเสีย MP = 19 / ความแม่นยำเพิ่มขึ้น +9% / ความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น +11% / ลดค่า Threat ลง 120% / ลด MaxHP ลง 1.0%  180  30 
สูญเสีย MP = 21 / ความแม่นยำเพิ่มขึ้น +10% / ความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น +13% / ลดค่า Threat ลง 150% / ลด MaxHP ลง 0.5%  200  40 

1234 Next