Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Dark Megician

Magician Weapon Mastery
Magician Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่ม Atk เมื่อถืออาวุธประเภทคทาและไม้เท้า 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Atk +12 
Atk +16 
Atk +20  10 
Atk +24  10 
Atk +28  20 
Atk +32  20 
Atk +36  30 
Atk +40  30 
Atk +44  40 
10  Atk +48  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27  40 
10  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 15 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 25  10 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 30  10 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 35  20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 40  20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 45  30 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 50  30 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 55  40 
10  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 60  40 
Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 2% 
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 4%  15 
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 6%  30 
Life Leech
Life Leech
คำอธิบาย : สร้างเดเมจธาตุความมืดแก่เป้าหมาย และดูดซับเดเมจนั้นมาฟื้น HP ของตน 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 60 + M.Atk*1.1 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.31  50 
เดเมจ = 120 + M.Atk*1.15 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.32  75  10 
เดเมจ = 180 + M.Atk*1.2 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.33  100  20 
เดเมจ = 240 + M.Atk*1.25 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.34  125  30 
เดเมจ = 300 + M.Atk*1.3 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.35  150  40 
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 15 + M.Atk*0.95  12 
เดเมจ = 30 + M.Atk*1.0  16 
เดเมจ = 45 + M.Atk*1.05  20  10 
เดเมจ = 60 + M.Atk*1.10  24  10 
เดเมจ = 75 + M.Atk*1.15  28  20 
เดเมจ = 90 + M.Atk*1.20  32  20 
เดเมจ = 105 + M.Atk*1.25  36  30 
เดเมจ = 120 + M.Atk*1.30  40  30 
เดเมจ = 135 + M.Atk*1.35  44  40 
10  เดเมจ = 150 + M.Atk*1.40  48  40 
Lightning Bolt
Lightning Bolt
คำอธิบาย : เวทสายฟ้า 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 15 + M.Atk*0.95  12 
เดเมจ = 30 + M.Atk*1.0  16 
เดเมจ = 45 + M.Atk*1.05  20  10 
เดเมจ = 60 + M.Atk*1.10  24  10 
เดเมจ = 75 + M.Atk*1.15  28  20 
เดเมจ = 90 + M.Atk*1.20  32  20 
เดเมจ = 105 + M.Atk*1.25  36  30 
เดเมจ = 120 + M.Atk*1.30  40  30 
เดเมจ = 135 + M.Atk*1.35  44  40 
10  เดเมจ = 150 + M.Atk*1.40  48  40 
Darkness Arrow
Darkness Arrow
คำอธิบาย : เวทธาตุความมืด ทำเดเมจ 5 Hits ต่อเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Life Leech  
เวลาร่าย : 3 s  คูลดาวน์ : 3 mins 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 146 +M.Atk*0.29  145  10 
เดเมจ = 202 +M.Atk*0.34  220  10 
เดเมจ = 258 +M.Atk*0.39  295  20 
เดเมจ = 314 +M.Atk*0.44  370  30 
เดเมจ = 370 +M.Atk*0.49  445  40 
Fireball
Fireball
คำอธิบาย : เวทไฟ มีโอกาสทำให้เป้าหมายโดนเผาไหม้ซึ่งจะทำให้เกิดเดเมจแบบต่อเนื่องขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Fire Arrow  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 2 วินาที นาน 9 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 40 + M.Atk*1.15  21  10 
เดเมจ = 80 + M.Atk*1.20  32  10 
เดเมจ = 120 + M.Atk*1.25  43  10 
เดเมจ = 160 + M.Atk*1.30  54  10 
เดเมจ = 200 + M.Atk*1.35  65  20 
เดเมจ = 240 + M.Atk*1.40  76  20 
เดเมจ = 280 + M.Atk*1.45  87  30 
เดเมจ = 320 + M.Atk*1.50  98  30 
เดเมจ = 360 + M.Atk*1.55  109  40 
10  เดเมจ = 400 + M.Atk*1.60  120  40 
Lightning
Lightning
คำอธิบาย : เวทธาตุลม มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสตัน 
สกิลทางผ่าน : Lightning Bolt  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 3 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 40 + M.Atk*1.15  21  10 
เดเมจ = 80 + M.Atk*1.20  32  10 
เดเมจ = 120 + M.Atk*1.25  43  10 
เดเมจ = 160 + M.Atk*1.30  54  10 
เดเมจ = 200 + M.Atk*1.35  65  20 
เดเมจ = 240 + M.Atk*1.40  76  20 
เดเมจ = 280 + M.Atk*1.45  87  30 
เดเมจ = 320 + M.Atk*1.50  98  30 
เดเมจ = 360 + M.Atk*1.55  109  40 
10  เดเมจ = 400 + M.Atk*1.60  120  40 

123 Next