Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Chaos Magician

Magician Weapon Mastery
Magician Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่ม Atk เมื่อถืออาวุธประเภทคทาและไม้เท้า 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  Atk +52 
12  Atk +56 
13  Atk +60  10 
14  Atk +64  10 
15  Atk +68  20 
16  Atk +72  20 
17  Atk +76  30 
18  Atk +80  30 
19  Atk +84  40 
20  Atk +88  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน : Mind Defense  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 
12  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 
13  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39  10 
14  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42  10 
15  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45  20 
16  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48  20 
17  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51  30 
18  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54  30 
19  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57  40 
20  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 
12  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 
13  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75  10 
14  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80  10 
15  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85  20 
16  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90  20 
17  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95  30 
18  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100  30 
19  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105  40 
20  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110  40 
Speedy Spell
Speedy Spell
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการร่าย 
สกิลทางผ่าน : Speedy Spell  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ร่ายเร็วขึ้น 8 
ร่ายเร็วขึ้น 10  10 
Cool TimeReduce
Cool TimeReduce
คำอธิบาย : ลดเวลาคูลดาวน์ลง 
สกิลทางผ่าน : Cool TimeReduce  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
คูลดาวน์ลดลง 8 
คูลดาวน์ลดลง 10  10 
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45  52 
12  เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50  56 
13  เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55  60  10 
14  เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60  64  10 
15  เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65  68  20 
16  เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70  72  20 
17  เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75  76  30 
18  เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80  80  30 
19  เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85  84  40 
20  เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90  88  40 
Life Leech
Life Leech
คำอธิบาย : สร้างเดเมจธาตุความมืดแก่เป้าหมาย และดูดซับเดเมจนั้นมาฟื้น HP ของตน 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 360 + M.Atk*1.35 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.36  50 
เดเมจ = 420 + M.Atk*1.4 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.37  75  10 
เดเมจ = 480 + M.Atk*1.45 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.38  100  20 
เดเมจ = 540 + M.Atk*1.5 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.39  125  30 
10  เดเมจ = 6000 + M.Atk*1.55 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.40  150  40 
Lightning Bolt
Lightning Bolt
คำอธิบาย : เวทสายฟ้า 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45  52 
12  เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50  56 
13  เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55  60  10 
14  เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60  64  10 
15  เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65  68  20 
16  เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70  72  20 
17  เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75  76  30 
18  เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80  80  30 
19  เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85  84  40 
20  เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90  88  40 
Fireball
Fireball
คำอธิบาย : เวทไฟ มีโอกาสทำให้เป้าหมายโดนเผาไหม้ซึ่งจะทำให้เกิดเดเมจแบบต่อเนื่องขึ้น 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 2 วินาที นาน 9 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45  52  10 
12  เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50  56  10 
13  เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55  60  10 
14  เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60  64  10 
15  เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65  68  20 
16  เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70  72  20 
17  เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75  76  30 
18  เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80  80  30 
19  เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85  84  40 
20  เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90  88  40 
Darkness Arrow
Darkness Arrow
คำอธิบาย : เวทธาตุความมืด ทำเดเมจ 5 Hits ต่อเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 3 s  คูลดาวน์ : 3 mins 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 426 +M.Atk*0.54  520  10 
เดเมจ = 482 +M.Atk*0.59  595  10 
เดเมจ = 538 +M.Atk*0.64  670  20 
เดเมจ = 594 +M.Atk*0.69  745  30 
10  เดเมจ = 650 +M.Atk*0.74  820  40 

123 Next