Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Warlock

Magician Weapon Mastery
Magician Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่ม Atk เมื่อถืออาวุธประเภทคทาและไม้เท้า 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  Atk +52 
12  Atk +56 
13  Atk +60  10 
14  Atk +64  10 
15  Atk +68  20 
16  Atk +72  20 
17  Atk +76  30 
18  Atk +80  30 
19  Atk +84  40 
20  Atk +88  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน : Mind Defense  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 
12  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 
13  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39  10 
14  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42  10 
15  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45  20 
16  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48  20 
17  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51  30 
18  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54  30 
19  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57  40 
20  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 
12  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 
13  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75  10 
14  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80  10 
15  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85  20 
16  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90  20 
17  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95  30 
18  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100  30 
19  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105  40 
20  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110  40 
Speedy Spell
Speedy Spell
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการร่าย 
สกิลทางผ่าน : Speedy Spell  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ร่ายเร็วขึ้น 8 
ร่ายเร็วขึ้น 10  10 
Cool TimeReduce
Cool TimeReduce
คำอธิบาย : ลดเวลาคูลดาวน์ลง 
สกิลทางผ่าน : Cool TimeReduce  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
คูลดาวน์ลดลง 8 
คูลดาวน์ลดลง 10  10 
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45  52 
12  เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50  56 
13  เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55  60  10 
14  เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60  64  10 
15  เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65  68  20 
16  เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70  72  20 
17  เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75  76  30 
18  เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80  80  30 
19  เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85  84  40 
20  เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90  88  40 
Life Leech
Life Leech
คำอธิบาย : สร้างเดเมจธาตุความมืดแก่เป้าหมาย และดูดซับเดเมจนั้นมาฟื้น HP ของตน 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 360 + M.Atk*1.35 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.36  50 
เดเมจ = 420 + M.Atk*1.4 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.37  75  10 
เดเมจ = 480 + M.Atk*1.45 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.38  100  20 
เดเมจ = 540 + M.Atk*1.5 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.39  125  30 
10  เดเมจ = 6000 + M.Atk*1.55 / HP เพิ่มขั้น = เดเมจ*0.40  150  40 
Corpse HP Drain
Corpse HP Drain
คำอธิบาย : ใช้ศพของเป้หามายเพือ่เพิ่ม HP ให้ตนเอง 
สกิลทางผ่าน : Corpse HP Drain , Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 1 mins 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
HP +360  42 
HP +420  49  10 
HP +480  56  20 
HP +540  63  30 
10  HP +600  70  40 
Nightmare
Nightmare
คำอธิบาย : ทำให้เป้าหมายติดสถานะหลับ และลดค่า M.Def ของเป้าหมายลง เป้หามายจะตื่นเมื่อถูกโจมตี 
สกิลทางผ่าน : Nightmare , Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0.9 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : มืด  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 15 วินาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
M.Def ของเป้าหมายลดลง 159  150 
M.Def ของเป้าหมายลดลง 173  170  10 
M.Def ของเป้าหมายลดลง 187  190  20 
M.Def ของเป้าหมายลดลง 201  210  30 
10  M.Def ของเป้าหมายลดลง 215  230  40 
Lightning Bolt
Lightning Bolt
คำอธิบาย : เวทสายฟ้า 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45  52 
12  เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50  56 
13  เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55  60  10 
14  เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60  64  10 
15  เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65  68  20 
16  เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70  72  20 
17  เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75  76  30 
18  เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80  80  30 
19  เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85  84  40 
20  เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90  88  40 

1234 Next