Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Sorcerer

Summoner Weapon Mastery
Summoner Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าและคทา 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Atk +13.5 
Atk +18.0 
Atk +22.5  10 
Atk +27.0  10 
Atk +31.5  20 
Atk +36.0  20 
Atk +40.5  30 
Atk +45.0  30 
Atk +49.5  40 
10  Atk +54.0  40 
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 76 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 79 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 82  10 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 85  20 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 88  20 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 91  30 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 94  30 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 97  40 
10  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 100  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 4 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 8  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 12  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 16  30 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 20  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27  40 
10  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 15 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 25  10 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 30  10 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 35  20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 40  20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 45  30 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 50  30 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 55  40 
10  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 60  40 
Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 
สกิลทางผ่าน : Summoner Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 2% 
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 4%  15 
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 6%  30 
Creature Intimidate
Creature Intimidate
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s   คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 19%  40 
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 23%  50  15 
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 27%  60  30 
Creature Stability
Creature Stability
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ลดค่า Threat ของภูตลง 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s   คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Threat ของภูตลดลง 19%  40 
ค่า Threat ของภูตลดลง 23%  50  15 
ค่า Threat ของภูตลดลง 27%  60  30 
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 5% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 1% 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 10% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 2%  10 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 15% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 3%  20 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 20% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 4%  30 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 25% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 5%  40 
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = 15 + M.Atk*0.95  12 
เดเมจ = 30 + M.Atk*1.0  16 
เดเมจ = 45 + M.Atk*1.05  20  10 
เดเมจ = 60 + M.Atk*1.10  24  10 
เดเมจ = 75 + M.Atk*1.15  28  20 
เดเมจ = 90 + M.Atk*1.20  32  20 
เดเมจ = 105 + M.Atk*1.25  36  30 
เดเมจ = 120 + M.Atk*1.30  40  30 
เดเมจ = 135 + M.Atk*1.35  44  40 
10  เดเมจ = 150 + M.Atk*1.40  48  40 

1234 Next