Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Battle Summoner

Summoner Weapon Mastery
Summoner Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าและคทา 
สกิลทางผ่าน : Summoner Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  Atk +58.5 
12  Atk +63.0 
13  Atk +67.5  10 
14  Atk +72.0  10 
15  Atk +76.5  20 
16  Atk +81.0  20 
17  Atk +85.5  30 
18  Atk +90.0  30 
19  Atk +94.5  40 
20  Atk +99.0  40 
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 103 
12  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 106 
13  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 109  10 
14  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 112  10 
15  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 115  20 
16  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 118  20 
17  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 121  30 
18  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 124  30 
19  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 127  40 
20  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 130  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 28  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 32  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 36  30 
10  ค่า Def เพิ่มขึ้น 40  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน : Mind Defense  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 
12  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 
13  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39  10 
14  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42  10 
15  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45  20 
16  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48  20 
17  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51  30 
18  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54  30 
19  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57  40 
20  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 
12  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 
13  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75  10 
14  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80  10 
15  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85  20 
16  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90  20 
17  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95  30 
18  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100  30 
19  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105  40 
20  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110  40 
Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 
สกิลทางผ่าน : Avoidance Expert , Summoner Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 8% 
Creature Intimidate
Creature Intimidate
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Intimidate , Creature Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s   คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 31%  70 
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 35%  80  15 
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 39%  90  30 
Creature Stability
Creature Stability
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ลดค่า Threat ของภูตลง 
สกิลทางผ่าน : Creature Stability , Creature Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s   คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 31%  70 
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 35%  80  15 
ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 39%  90  30 
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Breeding , Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 30% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 6% 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 35% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 7%  10 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 40% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 8%  20 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 45% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 9%  30 
10  Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 50% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 10%  40 
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Fire Arrow , Magical Training Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45  52 
12  เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50  56 
13  เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55  60  10 
14  เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60  64  10 
15  เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65  68  20 
16  เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70  72  20 
17  เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75  76  30 
18  เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80  80  30 
19  เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85  84  40 
20  เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90  88  40 

1234 Next