Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Priest

Cleric Weapon Mastery
Cleric Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตี เมื่อถืออาวุธประเภทดาบ,อาวุธไร้คม และหอก 
สกิลทางผ่าน : Cleric Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 58.5 
12  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 63 
13  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 67.5  10 
14  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 72  10 
15  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 76.5  20 
16  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 81  20 
17  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 85.5  30 
18  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 90  30 
19  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 94.5  40 
20  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 99  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 28  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 32  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 36  30 
10  ค่า Def เพิ่มขึ้น 40  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 
12  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 
13  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75  10 
14  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80  10 
15  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85  20 
16  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90  20 
17  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95  30 
18  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100  30 
19  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105  40 
20  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน : Mind Defense  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 
12  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 
13  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39  10 
14  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42  10 
15  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45  20 
16  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48  20 
17  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51  30 
18  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54  30 
19  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57  40 
20  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60  40 
Minor Healing
Minor Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายได้บางส่วน 
สกิลทางผ่าน : Minor Healing  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ฟื้นค่า HP ได้ 555  281 
ฟื้นค่า HP ได้ 640  324  10 
ฟื้นค่า HP ได้ 725  367  20 
ฟื้นค่า HP ได้ 810  410  30 
10  ฟื้นค่า HP ได้ 895  453  40 
Blessing of Vitality
Blessing of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit และ Def ให้แก่เป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Blessing of Vitality , Magical Training Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 2 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Vit = 18 / Def = 90  150 
เพิ่มค่า Vit = 21 / Def = 105  170  10 
เพิ่มค่า Vit = 24 / Def = 120  190  20 
เพิ่มค่า Vit = 27 / Def = 135  210  30 
10  เพิ่มค่า Vit = 30 / Def = 150  230  40 
Energy Beat
Energy Beat
คำอธิบาย : โจมตีด้วยพลังเวท ซึ่งจะสร้างเดเมจแบบไร้ธาตุแก่เป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Energy Beat , Minor Healing  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  แรงโจมตีพื้นฐาน 165 เดเมจ = M.Atk*1.45  52 
12  แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = M.Atk*1.5  56 
13  แรงโจมตีพื้นฐาน 195 เดเมจ = M.Atk*1.55  60  10 
14  แรงโจมตีพื้นฐาน 210 เดเมจ = M.Atk*1.6  64  10 
15  แรงโจมตีพื้นฐาน 225 เดเมจ = M.Atk*1.65  68  20 
16  แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = M.Atk*1.7  72  20 
17  แรงโจมตีพื้นฐาน 255 เดเมจ = M.Atk*1.75  76  30 
18  แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = M.Atk*1.8  80  30 
19  แรงโจมตีพื้นฐาน 285 เดเมจ = M.Atk*1.85  84  40 
20  แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = M.Atk*1.9  88  40 
Healing
Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Healing , Minor Healing  
เวลาร่าย : 2.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1620  651 
12  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1760  707 
13  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1900  763  10 
14  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2040  819  10 
15  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2180  875  20 
16  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2320  931  20 
17  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2460  987  30 
18  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2600  1043  30 
19  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2740  1099  40 
20  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2880  1155  40 
Minor Shining Weapon
Minor Shining Weapon
คำอธิบาย : เสกเวทใส่อาวุธของตน ทำให้โจมตีเป็นธาตุ Holy  
สกิลทางผ่าน : Minor Shining Weapon , Magical Training Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 1.5 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  เดเมจเพิ่มขึ้น 44  125 
12  เดเมจเพิ่มขึ้น 48  135 
13  เดเมจเพิ่มขึ้น 52  145  10 
14  เดเมจเพิ่มขึ้น 56  155  10 
15  เดเมจเพิ่มขึ้น 60  165  20 
16  เดเมจเพิ่มขึ้น 64  175  20 
17  เดเมจเพิ่มขึ้น 68  185  30 
18  เดเมจเพิ่มขึ้น 72  195  30 
19  เดเมจเพิ่มขึ้น 76  205  40 
20  เดเมจเพิ่มขึ้น 80  215  40 
Stun Mace
Stun Mace
คำอธิบาย : โจมตีอย่างรุนแรง มีโอกาสเล็กนอ้ยทำให้เป้าหมายติดสถานะ มึนงง (Stun) 
สกิลทางผ่าน : Stun Mace  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.15  72 
แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.2  86  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.25  100  20 

1234 Next