Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Fighter

Archery Practice
Archery Practice
คำอธิบาย : เพิ่มแรงโจมตีสำหรับอาวุธโจมตีระยะไกล
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 โจมตีแรงขึ้น 21 0 1
2 โจมตีแรงขึ้น 28 0 1
3 โจมตีแรงขึ้น 35 0 10
4 โจมตีแรงขึ้น 42 0 10
5 โจมตีแรงขึ้น 49 0 20
6 โจมตีแรงขึ้น 56 0 20
7 โจมตีแรงขึ้น 63 0 30
8 โจมตีแรงขึ้น 70 0 30
9 โจมตีแรงขึ้น 77 0 40
10 โจมตีแรงขึ้น 84 0 40
Defense Practice
Defense Practice
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันเมื่อสวมใส่ชุดเกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Def เพิ่มขึ้น 4 0 1
2 Def เพิ่มขึ้น 8 0 1
3 Def เพิ่มขึ้น 12 0 10
4 Def เพิ่มขึ้น 16 0 10
5 Def เพิ่มขึ้น 20 0 20
6 Def เพิ่มขึ้น 24 0 20
7 Def เพิ่มขึ้น 28 0 30
8 Def เพิ่มขึ้น 32 0 30
9 Def เพิ่มขึ้น 36 0 40
10 Def เพิ่มขึ้น 40 0 40
Fighter's Combat Skill
Fighter's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทขวานและดาบ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Atk เพิ่มขึ้น 18 0 1
2 Atk เพิ่มขึ้น 24 0 1
3 Atk เพิ่มขึ้น 30 0 10
4 Atk เพิ่มขึ้น 36 0 10
5 Atk เพิ่มขึ้น 42 0 20
6 Atk เพิ่มขึ้น 48 0 20
7 Atk เพิ่มขึ้น 54 0 30
8 Atk เพิ่มขึ้น 60 0 30
9 Atk เพิ่มขึ้น 66 0 40
10 Atk เพิ่มขึ้น 72 0 40
Provocation
Provocation
คำอธิบาย : สกิลโจมตีที่ทำให้ค่า Threat ของผู้ใช้ต่อกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 800 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 110k 1 1
2 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 1600 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 120k 15 15
3 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 2400 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 130k 30 30
Spiracle Mastery
Spiracle Mastery
คำอธิบาย : สามารถสะสมบอลพลังงานที่สร้างไว้ได้ โดยปริมาณที่สามารถสะสมไว้ได้จะขึ้นกับเลเวลของสกิล
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 มีไว้ได้ 1 ลูก 0 1
2 มีไว้ได้ 2 ลูก 0 15
3 มีไว้ได้ 3 ลูก 0 30
Arrow of Delay
Arrow of Delay
คำอธิบาย : สร้างเดเมจและทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง (ใช้กับอาวุธประเภทธนูเท่านั้น)
สกิลทางผ่าน : Archery Practice
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 20 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 15% แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*0.95 36 5
2 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 17% แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.0 52 10
3 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 19% แรงโจมตีฟื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.05 68 20
4 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 21% แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.1 84 30
5 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 23% แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.15 100 40
Mental Concentration
Mental Concentration
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอล
สกิลทางผ่าน : Mental Concentration
เวลาร่าย : 0 คูลดาวน์ : 2 mins
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 25 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
2 โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพื่มขึ้น 12% 26 5
3 โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพื่มขึ้น 14% 38 10
4 โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพื่มขึ้น 16% 50 20
5 โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพื่มขึ้น 18% 62 30
Spinning Blow
Spinning Blow
คำอธิบาย : สร้างแรงเหวี่ยงเพื่อโจมตีเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Fighter's Combat Skill
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 45 เดเมจ = Atk*1.0 34 5
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 90 เดเมจ = Atk*1.05 52 10
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 135 เดเมจ = Atk*1.1 70 20
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.15 88 30
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 225 เดเมจ = Atk*1.2 106 40
Spiracle Charge
Spiracle Charge
คำอธิบาย : สามารถสร้างบอลพลังงานได้ โดยปริมาณที่สามารถสะสมไว้ได้จะขึ้นกับเลเวลของสกิล
สกิลทางผ่าน : Spiracle Mastery
เวลาร่าย : 0.7 s คูลดาวน์ : 2 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 สร้างบอลพลังงานได้ 1 ลูก 20 5
Energy Charge
Energy Charge
คำอธิบาย : ดึงบอลพลังงานกลับมาเพิ่ม HP และ MP ของตัวเอง เลเวลที่สูงขึ้นทำให้สามรถดึงบอลพลังงานได้มากขึ้น
สกิลทางผ่าน : Spiracle Charge
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 90 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ดึงบอลพลังงานได้ 1 ลูก ฟื้น HP = MaxHP*2% + 184 ฟื้น MP = MaxMP*1% + 36 0 10
2 ดึงบอลพลังงานได้ 2 ลูก ฟื้น HP = MaxHP*4% + 286 ฟื้น MP = MaxMP*2% + 56 0 15
3 ดึงบอลพลังงานได้ 3 ลูก ฟื้น HP = MaxHP*6% + 388 ฟื้น MP = MaxMP*3% + 76 0 30

1234 Next