Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Champion

Provocation
Provocation
คำอธิบาย : สกิลโจมตีที่ทำให้ค่า Threat ของผู้ใช้ต่อกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น  
สกิลทางผ่าน : Provocation  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 2 s 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Threat เพิ่มขึ้น 3200 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 140k  40 
ค่า Threat เพิ่มขึ้น 4000 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 150k  50  15 
ค่า Threat เพิ่มขึ้น 4800 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 160k  60  30 
Fighter's Combat Skill
Fighter's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทขวานและดาบ 
สกิลทางผ่าน : Fighter's Combat Skill  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  Atk เพิ่มขึ้น 78 
12  Atk เพิ่มขึ้น 84 
13  Atk เพิ่มขึ้น 90  10 
14  Atk เพิ่มขึ้น 96  10 
15  Atk เพิ่มขึ้น 102  20 
16  Atk เพิ่มขึ้น 108  20 
17  Atk เพิ่มขึ้น 114  30 
18  Atk เพิ่มขึ้น 120  30 
19  Atk เพิ่มขึ้น 126  40 
20  Atk เพิ่มขึ้น 132  40 
Spiracle Cannon
Spiracle Cannon
คำอธิบาย : ยิงบอลพลังงานใส่เป้าหมายโดยตรง สร้างความเสียหายอย่างแรง 
สกิลทางผ่าน : Spiracle Charge  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจ = Atk*1.7  401  10 
เดเมจ = Atk*1.8  401  10 
เดเมจ = Atk*1.9  401  20 
เดเมจ = Atk*2.0  401  30 
เดเมจ = Atk*2.1  401  40 
Wave Cut
Wave Cut
คำอธิบาย : โจมตีอย่างแรงด้วยเดเมจาตุน้ำ ใช้ได้เมื่อถืออาวุธประเภทขวาน 
สกิลทางผ่าน : Stroming Serial Cut  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 45 s 
ธาตุ : น้ำ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ระยะสกิล 5 m 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 175 เดเมจ = Atk*0.65  318  15 
แรงโจมตีพื้นฐาน 235 เดเมจ = Atk*0.75  356  15 
แรงโจมตีพื้นฐาน 295 เดเมจ = Atk*0.85  394  15 
แรงโจมตีพื้นฐาน 355 เดเมจ = Atk*0.95  432  15 
แรงโจมตีพื้นฐาน 415 เดเมจ = Atk*1.05  470  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 475 เดเมจ = Atk*1.15  508  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 535 เดเมจ = Atk*1.25  546  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 595 เดเมจ = Atk*1.35  584  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 655 เดเมจ = Atk*1.45  622  40 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 715 เดเมจ = Atk*1.55  660  40 
Shuddering Flame
Shuddering Flame
คำอธิบาย : โจมตีกลุ่มเป้าหมายด้วยเดเมจธาตุไฟ 3 ครั้งติด ใช้ได้เมื่อถือขวาน 2 มือเท่านั้น 
สกิลทางผ่าน : Blasting Rock Cut  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 120 s 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ระยะสกิล 4 m 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Atk ต่อ Hit +535  340  15 
Atk ต่อ Hit +659  340  15 
Atk ต่อ Hit +783  340  15 
Atk ต่อ Hit +907  340  15 
Atk ต่อ Hit +1031  340  20 
Atk ต่อ Hit +1155  340  20 
Atk ต่อ Hit +1279  340  30 
Atk ต่อ Hit +1403  340  30 
Atk ต่อ Hit +1527  340  40 
10  Atk ต่อ Hit +1651  340  40 
Essence of Thunder
Essence of Thunder
คำอธิบาย : ใช้บอลพลังงาน 5 ลูกเพื่อทำให้เกิดเดเมจธาตุลม ซึ่งจะลดความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง 
สกิลทางผ่าน : Wave Cut  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 mins 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 5 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ช้าลง 5%  30  20 
ช้าลง 6%  30  20 
ช้าลง 7%  30  30 
Essence of Fire
Essence of Fire
คำอธิบาย : ใช้บอลพลังงาน 5 ลูกเพื่อทำให้เกิดเดเมจธาตุไฟ ซึ่งทำให้เป้าหมายโดนเดเมจแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Shuddering Flame  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 mins 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 5 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เดเมจแรงขึ้น +180  30  20 
เดเมจแรงขึ้น +215  30  20 
เดเมจแรงขึ้น +250  30  30 
Hellfire Flame
Hellfire Flame
คำอธิบาย : โจมตีด้วยเดเมจธาตุไฟอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ใช้ได้เฉพาะเมื่อถือขวาน 2 มือเท่านั้น 
สกิลทางผ่าน : Essence of Fire  
เวลาร่าย : 0.9 s  คูลดาวน์ : 2 mins 
ธาตุ : ไฟ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ระยะสกิล 4 m 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Atk = 1162  308  30 
Atk = 1306  308  30 
Atk = 1450  308  30 
Atk = 1594  308  30 
Atk = 1738  308  30 
Atk = 1882  308  30 
Atk = 2026  308  30 
Atk = 2170  308  30 
Atk = 2314  308  40 
10  Atk = 2458  308  40 
Thunderbolt Wind Cut
Thunderbolt Wind Cut
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายในขอบเขตของสกิลทั้งหมดด้วยเดเมจธาตุลม ใช้ได้เฉพาะเมื่อถือขวานคู่เท่านั้น 
สกิลทางผ่าน : Essence of Thunder  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 45 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 3 s นาน 16 s ระยะสกิล 5 m 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Atk = 1184 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 90  401  30 
Atk = 1398 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 110  401  30 
Atk = 1612 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 130  401  30 
Atk = 1826 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 150  401  30 
Atk = 2040 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 170  401  40 
Essence of Invulnerability
Essence of Invulnerability
คำอธิบาย : ป้องกันตัวเองจากการโจมตีแบบธรรมดาทั้งหมดในช่วงสั้นๆ เสียบอลพลังงาน 5 ลูกเพื่อใช้สกิล 
สกิลทางผ่าน : Barbarian Rage  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 20 mins 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 6 s 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ป้องกันนาน 6 วินาที  30  35 
ป้องกันนาน 7 วินาที  30  35 
ป้องกันนาน 8 วินาที  30  40 

12 Next