Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Champion

Provocation
Provocation
คำอธิบาย : สกิลโจมตีที่ทำให้ค่า Threat ของผู้ใช้ต่อกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น
สกิลทางผ่าน : Provocation
เวลาร่าย : คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 2 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 3200 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 140k 40 1
5 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 4000 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 150k 50 15
6 ค่า Threat เพิ่มขึ้น 4800 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 160k 60 30
Fighter's Combat Skill
Fighter's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทขวานและดาบ
สกิลทางผ่าน : Fighter's Combat Skill
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 Atk เพิ่มขึ้น 78 0 1
12 Atk เพิ่มขึ้น 84 0 1
13 Atk เพิ่มขึ้น 90 0 10
14 Atk เพิ่มขึ้น 96 0 10
15 Atk เพิ่มขึ้น 102 0 20
16 Atk เพิ่มขึ้น 108 0 20
17 Atk เพิ่มขึ้น 114 0 30
18 Atk เพิ่มขึ้น 120 0 30
19 Atk เพิ่มขึ้น 126 0 40
20 Atk เพิ่มขึ้น 132 0 40
Spiracle Cannon
Spiracle Cannon
คำอธิบาย : ยิงบอลพลังงานใส่เป้าหมายโดยตรง สร้างความเสียหายอย่างแรง
สกิลทางผ่าน : Spiracle Charge
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจ = Atk*1.7 401 10
2 เดเมจ = Atk*1.8 401 10
3 เดเมจ = Atk*1.9 401 20
4 เดเมจ = Atk*2.0 401 30
5 เดเมจ = Atk*2.1 401 40
Wave Cut
Wave Cut
คำอธิบาย : โจมตีอย่างแรงด้วยเดเมจาตุน้ำ ใช้ได้เมื่อถืออาวุธประเภทขวาน
สกิลทางผ่าน : Stroming Serial Cut
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะสกิล 5 m
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 175 เดเมจ = Atk*0.65 318 15
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 235 เดเมจ = Atk*0.75 356 15
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 295 เดเมจ = Atk*0.85 394 15
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 355 เดเมจ = Atk*0.95 432 15
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 415 เดเมจ = Atk*1.05 470 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 475 เดเมจ = Atk*1.15 508 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 535 เดเมจ = Atk*1.25 546 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 595 เดเมจ = Atk*1.35 584 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 655 เดเมจ = Atk*1.45 622 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 715 เดเมจ = Atk*1.55 660 40
Shuddering Flame
Shuddering Flame
คำอธิบาย : โจมตีกลุ่มเป้าหมายด้วยเดเมจธาตุไฟ 3 ครั้งติด ใช้ได้เมื่อถือขวาน 2 มือเท่านั้น
สกิลทางผ่าน : Blasting Rock Cut
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 120 s
ธาตุ : ไฟ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะสกิล 4 m
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Atk ต่อ Hit +535 340 15
2 Atk ต่อ Hit +659 340 15
3 Atk ต่อ Hit +783 340 15
4 Atk ต่อ Hit +907 340 15
5 Atk ต่อ Hit +1031 340 20
6 Atk ต่อ Hit +1155 340 20
7 Atk ต่อ Hit +1279 340 30
8 Atk ต่อ Hit +1403 340 30
9 Atk ต่อ Hit +1527 340 40
10 Atk ต่อ Hit +1651 340 40
Essence of Thunder
Essence of Thunder
คำอธิบาย : ใช้บอลพลังงาน 5 ลูกเพื่อทำให้เกิดเดเมจธาตุลม ซึ่งจะลดความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง
สกิลทางผ่าน : Wave Cut
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 mins
ธาตุ : ลม ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 5 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ช้าลง 5% 30 20
2 ช้าลง 6% 30 20
3 ช้าลง 7% 30 30
Essence of Fire
Essence of Fire
คำอธิบาย : ใช้บอลพลังงาน 5 ลูกเพื่อทำให้เกิดเดเมจธาตุไฟ ซึ่งทำให้เป้าหมายโดนเดเมจแรงขึ้น
สกิลทางผ่าน : Shuddering Flame
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 mins
ธาตุ : ไฟ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 5 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจแรงขึ้น +180 30 20
2 เดเมจแรงขึ้น +215 30 20
3 เดเมจแรงขึ้น +250 30 30
Hellfire Flame
Hellfire Flame
คำอธิบาย : โจมตีด้วยเดเมจธาตุไฟอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ใช้ได้เฉพาะเมื่อถือขวาน 2 มือเท่านั้น
สกิลทางผ่าน : Essence of Fire
เวลาร่าย : 0.9 s คูลดาวน์ : 2 mins
ธาตุ : ไฟ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะสกิล 4 m
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Atk = 1162 308 30
2 Atk = 1306 308 30
3 Atk = 1450 308 30
4 Atk = 1594 308 30
5 Atk = 1738 308 30
6 Atk = 1882 308 30
7 Atk = 2026 308 30
8 Atk = 2170 308 30
9 Atk = 2314 308 40
10 Atk = 2458 308 40
Thunderbolt Wind Cut
Thunderbolt Wind Cut
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายในขอบเขตของสกิลทั้งหมดด้วยเดเมจธาตุลม ใช้ได้เฉพาะเมื่อถือขวานคู่เท่านั้น
สกิลทางผ่าน : Essence of Thunder
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : ลม ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 3 s นาน 16 s ระยะสกิล 5 m
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Atk = 1184 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 90 401 30
2 Atk = 1398 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 110 401 30
3 Atk = 1612 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 130 401 30
4 Atk = 1826 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 150 401 30
5 Atk = 2040 ทุกๆ 3 วินาทีทำเดเมจ = 170 401 40
Essence of Invulnerability
Essence of Invulnerability
คำอธิบาย : ป้องกันตัวเองจากการโจมตีแบบธรรมดาทั้งหมดในช่วงสั้นๆ เสียบอลพลังงาน 5 ลูกเพื่อใช้สกิล
สกิลทางผ่าน : Barbarian Rage
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 20 mins
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 6 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ป้องกันนาน 6 วินาที 30 35
2 ป้องกันนาน 7 วินาที 30 35
3 ป้องกันนาน 8 วินาที 30 40

12 Next