Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Archer

Archery Practice
Archery Practice
คำอธิบาย : เพิ่มแรงโจมตีสำหรับอาวุธโจมตีระยะไกล
สกิลทางผ่าน : Archery Practice
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 โจมตีแรงขึ้น 91 0 1
12 โจมตีแรงขึ้น 98 0 1
13 โจมตีแรงขึ้น 105 0 10
14 โจมตีแรงขึ้น 112 0 10
15 โจมตีแรงขึ้น 119 0 20
16 โจมตีแรงขึ้น 126 0 20
17 โจมตีแรงขึ้น 133 0 30
18 โจมตีแรงขึ้น 140 0 30
19 โจมตีแรงขึ้น 147 0 40
20 โจมตีแรงขึ้น 154 0 40
Spiracle Mastery
Spiracle Mastery
คำอธิบาย : สามารถสะสมบอลพลังงานที่สร้างไว้ได้ โดยปริมาณที่สามารถสะสมไว้ได้จะขึ้นกับเลเวลของสกิล
สกิลทางผ่าน : Spiracle Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 มีไว้ได้ 4 ลูก 0 1
5 มีไว้ได้ 5 ลูก 0 15
6 มีไว้ได้ 6 ลูก 0 30
Defense Practice
Defense Practice
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันเมื่อสวมใส่ชุดเกราะ
สกิลทางผ่าน : Defense Practice
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 Def เพิ่มขึ้น 44 0 5
12 Def เพิ่มขึ้น 48 0 5
13 Def เพิ่มขึ้น 52 0 10
14 Def เพิ่มขึ้น 56 0 10
15 Def เพิ่มขึ้น 60 0 20
Archery Training
Archery Training
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการโจมตีเมื่อใช้อาวุธโจมตีระยะไกล
สกิลทางผ่าน : Archery Training
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 6% 0 5
7 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 7% 0 10
8 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 8% 0 20
9 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 9% 0 30
10 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 10% 0 40
Vision of Prey
Vision of Prey
คำอธิบาย : มองเป็นเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ในระยะของสกิล เป็นเวลาสั้นๆ
สกิลทางผ่าน : Archery Practice
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะของสกิลขึ้นกับแลเวลของสกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 11 เมตร 65 5
2 13 เมตร 65 15
3 15 เมตร 65 25
Spiracle Charge
Spiracle Charge
คำอธิบาย : สามารถสร้างบอลพลังงานได้ โดยปริมาณที่สามารถสะสมไว้ได้จะขึ้นกับเลเวลของสกิล
สกิลทางผ่าน : Spiracle Charge , Spiracle Mastery
เวลาร่าย : 0.7 s คูลดาวน์ : 2 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
2 สร้างบอลพลังงานได้ 2 ลูก 20 5
Spiracle Shock Shot
Spiracle Shock Shot
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยบอลพลังงาน ผลักเป้าหมายกระเด็นออกไปและมีโอกาสทำให้ติดสถานะมึนงง (Stun)
สกิลทางผ่าน : Spiracle Shock Shot , Archery Training
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 1 min
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = Atk*1.4 121 10
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 315 เดเมจ = Atk*1.45 137 10
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.5 153 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 405 เดเมจ = Atk*1.55 169 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 450 เดเมจ = Atk*1.6 185 40
Arrow of Delay
Arrow of Delay
คำอธิบาย : สร้างเดเมจและทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง (ใช้กับอาวุธประเภทธนูเท่านั้น)
สกิลทางผ่าน : Arrow of Delay , Archery Training
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 20 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 25% แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.2 116 10
7 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 27% แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.25 132 10
8 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 29% แรงโจมตีฟื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.3 148 20
9 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 31% แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.35 164 30
10 เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 33% แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.4 180 40
Snare of Corrosion
Snare of Corrosion
คำอธิบาย : วางกับดักระเบิด ซึ่งจะทำร้ายเป้าหมายละลดพลังโจมตีกับพลังป้องกันของเป้าหมายลง
สกิลทางผ่าน : Vision of Prey
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : ระยะสกิล 3 เมตร กับดักอยู่ได้นาน 15 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจ = 430 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 90 10 50
2 เดเมจ = 460 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 100 10 60
3 เดเมจ = 490 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 110 10 70
4 เดเมจ = 520 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 120 10 80
5 เดเมจ = 550 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 130 20 90
6 เดเมจ = 580 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 140 20 100
7 เดเมจ = 610 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 150 30 110
8 เดเมจ = 640 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 160 30 120
9 เดเมจ = 670 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 170 40 130
10 เดเมจ = 700 ลดค่า Atk และ Def ของเป้าหมายลง 180 40 140
Mysterious Energy
Mysterious Energy
คำอธิบาย : ใช้บอลพลังงาน 3 ลูก เพื่อฟื้น HP ทุกครั้งที่โจมตีติดคริติคอล
สกิลทางผ่าน : Spiracle Charge
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 mins
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ฟื้น HP = 230 30 10
2 ฟื้น HP = 260 30 10
3 ฟื้น HP = 290 30 20
4 ฟื้น HP = 320 30 30
5 ฟื้น HP = 350 30 40

123 Next