Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Evoker

Fighter's Combat Skill
Fighter's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทขวานและดาบ 
สกิลทางผ่าน : Fighter's Combat Skill  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  Atk เพิ่มขึ้น 78 
12  Atk เพิ่มขึ้น 84 
13  Atk เพิ่มขึ้น 90  10 
14  Atk เพิ่มขึ้น 96  10 
15  Atk เพิ่มขึ้น 102  20 
16  Atk เพิ่มขึ้น 108  20 
17  Atk เพิ่มขึ้น 114  30 
18  Atk เพิ่มขึ้น 120  30 
19  Atk เพิ่มขึ้น 126  40 
20  Atk เพิ่มขึ้น 132  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 28  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 32  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 36  30 
10  ค่า Def เพิ่มขึ้น 40  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน : Mind Defense  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 
12  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 
13  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39  10 
14  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42  10 
15  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45  20 
16  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48  20 
17  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51  30 
18  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54  30 
19  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57  40 
20  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60  40 
Natural Sorcery
Natural Sorcery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk  
สกิลทางผ่าน : Natural Sorcery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
M.Atk เพิ่มขึ้น +40 
M.Atk เพิ่มขึ้น +45  10 
M.Atk เพิ่มขึ้น +50  20 
M.Atk เพิ่มขึ้น +55  30 
10  M.Atk เพิ่มขึ้น +60  40 
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 103 
12  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 106 
13  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 109  10 
14  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 112  10 
15  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 115  20 
16  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 118  20 
17  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 121  30 
18  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 124  30 
19  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 127  40 
20  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 130  40 
Unity of Vitality
Unity of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit ให้กับผู้ร่ายและภูต 
สกิลทางผ่าน : Unity of Vitality , Creature Mastery  
เวลาร่าย : 1 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 14 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +24  100 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 16 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +28  110  10 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 18 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +32  120  20 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 20 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +36  130  30 
10  ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 22 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +40  140  40 
Unity of Mentality
Unity of Mentality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Wis ให้กับผู้ร่ายและภูต 
สกิลทางผ่าน : Unity of Mentality , Creature Mastery  
เวลาร่าย : 1 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : น้ำ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 14 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +24  100 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 16 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +28  110  10 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 18 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +32  120  20 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 20 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +36  130  30 
10  ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 22 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +40  140  40 
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Breeding , Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 30% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 6% 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 35% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 7%  10 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 40% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 8%  20 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 45% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 9%  30 
10  Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 50% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 10%  40 
Dual Axe Training
Dual Axe Training
คำอธิบาย : ทำให้สามารถถือขวานมือเดียว ในมือทั้งสองข้าง เพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการโจมตี 
สกิลทางผ่าน : Dual Axe Training , Fighter's Combat Skill  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 74 / Atk มือขวา = 96% / มือซ้าย = 56% / ความแม่นยำมือซ้าย = 95% 
ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 74.5 / Atk มือขวา = 97% / มือซ้าย = 58% / ความแม่นยำมือซ้าย = 96%  10 
ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 75 / Atk มือขวา = 98% / มือซ้าย = 60% / ความแม่นยำมือซ้าย = 97%  20 
ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 75.5 / Atk มือขวา = 99% / มือซ้าย = 62% / ความแม่นยำมือซ้าย = 98%  30 
10  ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 76 / Atk มือขวา = 100% / มือซ้าย = 64% / ความแม่นยำมือซ้าย = 99%  40 
Spinning Blow
Spinning Blow
คำอธิบาย : สร้างแรงเหวี่ยงเพื่อโจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Spinning Blow , Fighter's Combat Skill  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = Atk*1.25  124 
แรงโจมตีพื้นฐาน 315 เดเมจ = Atk*1.3  142  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.35  160  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 405 เดเมจ = Atk*1.4  178  30 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 450 เดเมจ = Atk*1.45  196  40 

1234 Next