Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Rogue

Body Training
Body Training
คำอธิบาย : เพิ่ม MaxHP  
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่ม MaxHP 30 
Defense Training
Defense Training
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def  
สกิลทางผ่าน : Body Training  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Def 3 
เพิ่มค่า Def 6 
เพิ่มค่า Def 9 
Offense Training
Offense Training
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk 
สกิลทางผ่าน : Body Training  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Atk 3 
เพิ่มค่า Atk 6 
เพิ่มค่า Atk 9 
Smite
Smite
คำอธิบาย : โจมตีอย่างรุนแรงในครั้งเดียว 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : คูลดาวน์ : 5 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : ความแรงคิดจากเดเมจ + (ค่าAtkตัวละคร * % ตามเลเวล) 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
โจมตีอย่างรุนแรงในครั้งเดียว แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk *53%  18 
โจมตีอย่างรุนแรงในครั้งเดียว แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk *56%  26 
โจมตีอย่างรุนแรงในครั้งเดียว แรงโจมตีพื้นฐาน 1200 เดเมจ = Atk *59%  34 
Creature Control
Creature Control
คำอธิบาย : มีผลต่อจำนวนภูตที่สามารถควบคุมได้ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มปริมาณภูตที่มีได้เลเวลละ 1 ตน 
Mental Concentration
Mental Concentration
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอล 
สกิลทางผ่าน : Smite  
เวลาร่าย : คูลดาวน์ : 2 mins 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 25 s 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มโอกาสคริติคอล 16%  50 
Recall Creature
Recall Creature
คำอธิบาย : เรียกภูตกลับ 
สกิลทางผ่าน : Creature Control  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 0 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เรียกภูตกลับ 1 ตน 
Summon Creature
Summon Creature
คำอธิบาย : เรียกภูตออกมา 
สกิลทางผ่าน : Creature Control  
เวลาร่าย : 8 s  คูลดาวน์ : 1 min 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เรียกภูตออกมาช่วยต่อสู้ เลเวลที่เพิ่มทำให้เวลาร่ายลดลง [8.0s]  80 
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Taming  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 73   10 
Creature Taming
Creature Taming
คำอธิบาย : สกิลจับภูต ต้องใช้การ์ดจับภูตประกอบ หากจับไม่สำเร็จการ์ดจะหายไป 
สกิลทางผ่าน : Summon Creature  
เวลาร่าย : 15 s  คูลดาวน์ : 2 mins 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
สกิลจับภูต  100 

1