มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Piya
Piya
เลเวล : 1 ธาตุ : None ป้องกัน : 5
พลังชีวิต : 34 โจมตี: 12
แผนที่ : Elim, Lime, Travia Valley, Forest of Silon, Upstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Geranium, Volcanic Rock, Forging Rock, Large Geranium, Egg, Chicken Feather, Piya's Unfertilized Egg
ไอเทมเควสต์ Geranium
Beanie
Beanie
เลเวล : 1 ธาตุ : None ป้องกัน : 4
พลังชีวิต : 56 โจมตี: 12
แผนที่ : Elim, Lime, Travia Valley, Forest of Silon, Upstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Dumb Knuckle
ไอเทม White Glove, Pea Shell, Pea, Soy Milk, Dyes, Sap, Geranium, Kidney Bean,Volcanic Rock
ไอเทมเควสต์ Sap,Geranium
Treasure Chest
Treasure Chest
เลเวล : 3 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 12
พลังชีวิต : 81 โจมตี: 18
แผนที่ : Travia Valley, Forest of Silon, Upstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Dumb Knuckle
ไอเทม Log, Volcanic Rock, Forging Rock, Stone, Iron
ไอเทมเควสต์ Log
Mushroom Boy
Mushroom Boy
เลเวล : 5 ธาตุ : None ป้องกัน : 19
พลังชีวิต : 125 โจมตี: 24
แผนที่ : Travia Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Madam's Feather
ไอเทม Sap, Dyes, Spore, Yeast, Large Geranium
ไอเทมเควสต์ Sap,Spore
Q
Q
เลเวล : 5 ธาตุ : Water ป้องกัน : 18
พลังชีวิต : 115 โจมตี: 24
แผนที่ : Upstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Cotton Cap, Fabric Shoes
เครื่องประดับ Madam's Feather
ไอเทม Sap, Leather, Stone, Sword Hilt, Gold Dust, White Glove
ไอเทมเควสต์ Sap
Moo Moo
Moo Moo
เลเวล : 6 ธาตุ : None ป้องกัน : 20
พลังชีวิต : 124 โจมตี: 37
แผนที่ : Forest of Silon, Upstream of Glasis River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Moo Moo's Headset, Hero's Claw
ไอเทม Stem of Radish, Vegetable Oil, Radish, Fiber Optics, Large Geranium, Geranium, 2-Handed Sword Hilt, White Glove, Hydrogen
ไอเทมเควสต์ Stem of Radish,Vegetable Oil
Worm-O
Worm-O
เลเวล : 6 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 20
พลังชีวิต : 172 โจมตี: 37
แผนที่ : Forest of Silon, Upstream of Mimir River , Upstream of Glasis River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal, Pink Diamond สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Black Ribbon, Hero's Claw
ไอเทม Leather, Sword Hilt, Dyes, Dagger Hilt, 2-Handed Sword Hilt, Doll
ไอเทมเควสต์
Rascal Rabbit
Rascal Rabbit
เลเวล : 8 ธาตุ : None ป้องกัน : 27
พลังชีวิต : 262 โจมตี: 39
แผนที่ : Travia Valley, Forest of Silon, Upstream of Mimir River , Land's End
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ Rabbit's Cleaver
ชุดเกราะ Magic Cotton Hat.G, Magic Fabric Shoes.G, Cotton Cap.G, Magic Fabric Shoes.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Leather, Rabbit Fur, Dagger Hilt, 2-Handed Sword Hilt, Sword Hilt, Peat, Meaningless Mark
ไอเทมเควสต์ Rabbit Fur
Servant Mushroom
Servant Mushroom
เลเวล : 9 ธาตุ : None ป้องกัน : 35
พลังชีวิต : 271 โจมตี: 49
แผนที่ : Travia Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ
ชุดเกราะ Magic Fabric Clothes(T), Fabric Clothes(T), Worker's Hood, Cotton Tunic(T), Cotton Tunic(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Dyes, Spore, Yeast, Vegetable Oil, Peat, Scrubber, Mushroom Poison, Wooden Board, Production Manual(WW)#1, Production Manual(KW)#1
ไอเทมเควสต์ Adrian's Letter,Spore
Moo Moo the Great
Moo Moo the Great
เลเวล : 10 ธาตุ : None ป้องกัน : 34
พลังชีวิต : 286 โจมตี: 63
แผนที่ : Upstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ Moomoo Staff, Mace, Wooden Staff
ชุดเกราะ Cotton Tunic(T), Magic Cotton Tunic(B), Worker's Shoes
เครื่องประดับ Pink Ribbon
ไอเทม Vegetable Oil, Radish, Production Manual(MW)#1, Production Manual(CW)#1
ไอเทมเควสต์ Vegetable Oil

12 Next