มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Macho Zombie
Macho Zombie
เลเวล : 137 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 768
พลังชีวิต : 45884 โจมตี: 891
แผนที่ : Catacomb 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Sapphire Mace
ชุดเกราะ Templar Crown.G, Hat of Sorcery.G, Dancing Hat.G, Boots of Astraeus, Shoes of the Holy Spirit, Boots of Arcanum
เครื่องประดับ
ไอเทม Piece of Oldest Paulownia, Jason's Resentment, Oil Barrel, Production Manual(CD)#19, Production Manual(CW)#12, Production Manual(KW)#12, Bituminous Coal, Black Orb, Book of Elim - Combo Training
ไอเทมเควสต์
Rusty Steel Golem
Rusty Steel Golem
เลเวล : 138 ธาตุ : metal ป้องกัน : 540
พลังชีวิต : 21513 โจมตี: 524
แผนที่ : Yellow Iron Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Atmos Mace, Kingsley Cat, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Club of Sanctity
ชุดเกราะ Headband of Warlord, Lunar Shadow Helmet, Anima Hat, Crown of Grandeur, Architect's Hat, Ghost Knight Shield, Shield of Starlight.G, Inventor's Clothes.G(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Special Metal, Rusty Screw, Iron Element, Yellow Iron
ไอเทมเควสต์
Royal Guardian
Royal Guardian
เลเวล : 139 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 543
พลังชีวิต : 39367 โจมตี: 797
แผนที่ : Esdelon Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Shiny metallic scrap, Sliver of Fear
ไอเทมเควสต์
[Gawky] AquaKing Yamok
[Gawky] AquaKing Yamok
เลเวล : 141 ธาตุ : Three ป้องกัน : 554
พลังชีวิต : 40497 โจมตี: 809
แผนที่ : Esdelon Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม silver flower, Giant Persimmon
ไอเทมเควสต์
Rusty Teddy Melter
Rusty Teddy Melter
เลเวล : 141 ธาตุ : Three ป้องกัน : 554
พลังชีวิต : 40497 โจมตี: 809
แผนที่ : Yellow Iron Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Great Tech Sword, Kingsley Cat, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Club of Sanctity
ชุดเกราะ Headband of Warlord, Lunar Shadow Helmet, Anima Hat, Crown of Grandeur, Architect's Hat, Loobie's Squidguard, Shield of Starlight.G, Inventor's Clothes.G(T), Clothes of No Limit(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Light Panel, Rusty Alloy Board, Iron Element, Silver Marble, Yellow Iron
ไอเทมเควสต์
Grand Mummy
Grand Mummy
เลเวล : 143 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 767
พลังชีวิต : 46159 โจมตี: 920
แผนที่ : Catacomb 1F, Catacomb 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Hammer of Dean.G, Anubis' Staff
ชุดเกราะ Helmet of Daylight.G, Helmet of Judgement.G, Tutankhamen's Mask, Helm of Astraeus, Headband of No Limit, Harlequin's Hat, Architect's Hat, Crown of the Holy Spirit, Headgear of Arcanum
เครื่องประดับ
ไอเทม Oldest Bandage, Mark of Sun God, Production Manual(ClD)#20, Production Manual(CD)#20, Anthracite, Book of Elim - Combo Training,Refine Manual(G11)
ไอเทมเควสต์
Royal Warrior of Darkness(A)
Royal Warrior of Darkness(A)
เลเวล : 144 ธาตุ : metal ป้องกัน : 582
พลังชีวิต : 23936 โจมตี: 601
แผนที่ : Yellow Iron Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Metal Dagger, Rayden's Staff.G, Eye Sore.G
ชุดเกราะ Justice Shoes, Templar Shoes, Warlord's Clothes(T), Lunar Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Ascetism Suit(T), Laureate's Suit(T), Craftsman's Suit(T), Lunar Shadow Helmet, Ghost Knight Shield
เครื่องประดับ
ไอเทม Crystal of Grudge, Scrapped Armor, Iron Element, Yellow Iron
ไอเทมเควสต์
Giant Rusty Golem
Giant Rusty Golem
เลเวล : 145 ธาตุ : Steel ป้องกัน : 575
พลังชีวิต : 42805 โจมตี: 835
แผนที่ : Esdelon Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Lantern, Marble of Strength
ไอเทมเควสต์
[Relentless] Koala
[Relentless] Koala
เลเวล : 147 ธาตุ : Three ป้องกัน : 596
พลังชีวิต : 43983 โจมตี: 848
แผนที่ : Esdelon Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม needle, Koala's Pouch
ไอเทมเควสต์
Royal Warrior of Darkness(B)
Royal Warrior of Darkness(B)
เลเวล : 147 ธาตุ : metal ป้องกัน : 611
พลังชีวิต : 24454 โจมตี: 692
แผนที่ : Yellow Iron Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Reaper's Reach, Ebullition, Runemint, Rayden's Staff, Orbital Mace, Azoth Blade.G
ชุดเกราะ Clothes of the Chosen.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Martial Arts Uniform.G(T), Poet's Shoes.G, Expert Suit.G(T)
เครื่องประดับ Glove of Darkness
ไอเทม The Wondering Ghost, Eye of Sword, Iron Element, Yellow Iron
ไอเทมเควสต์

12 Next