มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Gloomy Winged Mariel
Gloomy Winged Mariel
เลเวล : 167 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 699
พลังชีวิต : 55643 โจมตี: 979
แผนที่ : Forest of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Crystal Headpiece, Skull Shield
เครื่องประดับ
ไอเทม Gold Powder, Flower of Darkness, Floating Feather
ไอเทมเควสต์
Black Wood
Black Wood
เลเวล : 168 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 846
พลังชีวิต : 66250 โจมตี: 1009
แผนที่ : Forest of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Tirbein
ชุดเกราะ Laureate's Suit.G(T), Craftsman's Suit.G(T), Soul Suit.G(T), Ascetism Suit.G(T), Shield of the Eastern Star, Night Shadow Armor.G(T), Warlord's Clothes.G(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Well-grilled Charcoal, Piece of Oldest Paulownia, Blue Blaze, Anthracite, Bituminous Coal, Green Wood, Book of Elim - Movement
ไอเทมเควสต์
Cute Turtle
Cute Turtle
เลเวล : 168 ธาตุ : metal ป้องกัน : 854
พลังชีวิต : 60450 โจมตี: 1105
แผนที่ : Southern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Archimedean Hat, Abysmal Helmet, Gorgeous Hat, Hunter's Helmet, Abysmal Armor(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Turtle Shell, Screw, Rusty Gear, Water Balloon, Yellow Iron, Book of Elim - AP Expansion
ไอเทมเควสต์
Woodreaper
Woodreaper
เลเวล : 169 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 890
พลังชีวิต : 77040 โจมตี: 1095
แผนที่ : Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Architect's Shoes.G, Shoes of No Limit.G, Shoes of the Holy Spirit.G, Boots of Astraeus.G, Boots of Arcanum.G, Harlequin's Shoes.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Autumnal Tint Vine, Anthracite, Faded Wood, Shameless Wooden Board
ไอเทมเควสต์
Rustic Cervantes
Rustic Cervantes
เลเวล : 170 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 861
พลังชีวิต : 62040 โจมตี: 1018
แผนที่ : Southern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Magic Force Shoes, Archimedean Shoes, Abysmal Boots
เครื่องประดับ
ไอเทม Green Wood, Cactus Flower, Mark of Cactus, Quick Tempered Ghost, Piece of Torn Suit, Book of Elim - AP Expansion
ไอเทมเควสต์
Feared Soul Collector
Feared Soul Collector
เลเวล : 171 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 722
พลังชีวิต : 59367 โจมตี: 1006
แผนที่ : Forest of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Mace of the Wicked Heart
ชุดเกราะ Guardian Shield
เครื่องประดับ
ไอเทม The Wondering Ghost, Deep-red Molar, Time Bomb, Book of Elim - Stick Booster
ไอเทมเควสต์
Maid Catfish
Maid Catfish
เลเวล : 171 ธาตุ : None ป้องกัน : 832
พลังชีวิต : 60145 โจมตี: 1015
แผนที่ : Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Guardian Sword
ชุดเกราะ Architect's Hat.G, Headband of No Limit.G, Crown of the Holy Spirit.G, Helm of Astraeus.G, Headgear of Arcanum.G, Harlequin's Hat.G, Holy Helm
เครื่องประดับ
ไอเทม Broken Teacup, Catfish's Dentures, Anthracite, Mermaid's Bubble
ไอเทมเควสต์
Handrock
Handrock
เลเวล : 172 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 901
พลังชีวิต : 80650 โจมตี: 1003
แผนที่ : Eastern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Favonius, Scylla Dagger, Samael's Hammer
ชุดเกราะ Gorgeous Suit(B), Archimedean Clothes(B), Aeon Suit(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Golem's Tears, Golem's Nails, Heart of Golem, Hard Rock, Brown Soil, Book of Elim - AP Expansion, Book of Elim - HP Expansion, Daffodil in Hair
ไอเทมเควสต์
Heartless Amariel
Heartless Amariel
เลเวล : 173 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 734
พลังชีวิต : 60753 โจมตี: 1020
แผนที่ : Forest of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Invisible Thread, Songs of Light, Light Element
ไอเทมเควสต์
Bird Rock
Bird Rock
เลเวล : 175 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 921
พลังชีวิต : 88640 โจมตี: 1055
แผนที่ : Eastern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Scylla Dagger, Solaris Mace, Chaos Sword,
ชุดเกราะ Magic Force Suit(B), Abysmal Armor(B), Altruist Suit(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Golem's Nails, Heart of Golem, Hard Rock, Piece of Broken Rock, Brown Soil, Book of Elim - HP Expansion
ไอเทมเควสต์

12 Next