มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Bear F2
Bear F2
เลเวล : 181 ธาตุ : metal ป้องกัน : 910
พลังชีวิต : 90850 โจมตี: 1105
แผนที่ : Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Flower Staff
ชุดเกราะ Clothes of No Limit.G(B), Harlequin's Suit.G(T), Suit of Arcanum.G(T), Suit of Astraeus.G(T), Architect's Clothes.G(B), Suit of Holy Spirit.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Broken Dashboard, Steel Plate, Light Panel, Bituminous Coal
ไอเทมเควสต์
Mad Warrior Cankura
Mad Warrior Cankura
เลเวล : 182 ธาตุ : None ป้องกัน : 893
พลังชีวิต : 78650 โจมตี: 1124
แผนที่ : Eastern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Chaos Sword, Favonius, Scylla Dagger, Solaris Mace, Cankura's Scythe
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Crab Leg, Fallen Spirit, Scales, Mark of Naga, Firing Red Eyes, Book of Elim - HP Expansion
ไอเทมเควสต์
Petty Wood
Petty Wood
เลเวล : 183 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 795
พลังชีวิต : 67923 โจมตี: 1087
แผนที่ : Soutern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Budding Branch, Songs of Forest, Shiny bell, Mark of Sun God
ไอเทมเควสต์
Doctor Doo
Doctor Doo
เลเวล : 184 ธาตุ : None ป้องกัน : 908
พลังชีวิต : 85100 โจมตี: 1205
แผนที่ : Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Aiming Glass, Compact Engine, Fuse, Bituminous Coal
ไอเทมเควสต์
Suspicious Stiff Horse
Suspicious Stiff Horse
เลเวล : 185 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 807
พลังชีวิต : 69405 โจมตี: 1101
แผนที่ : Soutern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม White Carrot, Cacarrot
ไอเทมเควสต์
Duwee
Duwee
เลเวล : 186 ธาตุ : Water ป้องกัน : 982
พลังชีวิต : 86700 โจมตี: 1024
แผนที่ : Esdelon Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Sword of Order
ชุดเกราะ Aeon Headband, Altruist Hat, Magic Force Hat, Harlequin's Armor(B)
เครื่องประดับ Scream Necklace
ไอเทม Sunflower Seed, Broken Pot, Drinker's Mark, Anthracite, Tiphareth's Blessing, Book of Elim - Deadly Cross
ไอเทมเควสต์
Normal Guard
Normal Guard
เลเวล : 187 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 1002
พลังชีวิต : 90020 โจมตี: 1110
แผนที่ : Esdelon Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Mace of the Wicked Heart
ชุดเกราะ Abysmal Boots, Magic Force Shoes, Archimedean Shoes, Architect's Clothes(B)
เครื่องประดับ Scream Necklace
ไอเทม Broken Bone, Shameless Wooden Board, Spirit of Warrior, Anthracite, Tiphareth's Blessing, Book of Elim - Deadly Cross, , Bituminous Coal
ไอเทมเควสต์
AquaKing Yamok
AquaKing Yamok
เลเวล : 187 ธาตุ : None ป้องกัน : 950
พลังชีวิต : 96700 โจมตี: 1164
แผนที่ : Soutern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Hat of the Holy Son, Shadowless Shoes, Shadowless Headgear, Boots of Dawn, Helmet of Dawn, Safari Shoes, Hat of Hephaestus, Suit of Hephaestus(B), Suit of Hephaestus(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Cow's horn, Dog's Fur, Wolf's Canine, A Piece of Fingernail, Steel Plated Scales
ไอเทมเควสต์
Fairy Queen
Fairy Queen
เลเวล : 189 ธาตุ : None ป้องกัน : 1050
พลังชีวิต : 100000 โจมตี: 1100
แผนที่ : Soutern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Helmet of Dawn, Shoes of the Holy Son, Hat of Hephaestus, Safari Shoes, Elemental Hat, Elemental Shoes, Safari Hat, Shadowless Headgear, Shield of Dawn, Helmet of Dawn, Elemental Suit(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Mysterious Crystal, Beautiful Petal, Fairy's Antenna, Elf's Feather, A Piece of Necklace
ไอเทมเควสต์
Solaris
Solaris
เลเวล : 189 ธาตุ : None ป้องกัน : 980
พลังชีวิต : 97500 โจมตี: 1160
แผนที่ : Soutern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Solaris Mace
ชุดเกราะ Helmet of Dawn, Elemental Shoes, Shadowless Headgear, Shoes of the Holy Son, Safari Hat
เครื่องประดับ
ไอเทม Hot Sun, Beautiful Petal, Boiling Liquid, Drinker's Mark
ไอเทมเควสต์

123 Next