มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Baby Bear
Baby Bear
เลเวล : 31 ธาตุ : None ป้องกัน : 37
พลังชีวิต : 1809 โจมตี: 193
แผนที่ : East of Laywook Forest
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Crystalline Sword, Translucent Dagger, Translucent Great Sword, Spellot
ชุดเกราะ Viridian Shoes.G, Maker's Clothes(B), Militia Shoes.G, Clothes of Blessing.G(T), Clothes of Blessing.G(B), Bear Costume(T), Bear Costume(B), Bear Costume(H), Bear Costume(S)
เครื่องประดับ
ไอเทม White Fur, Respect, Bowl, Faded Wood, Bear's Gall, Production Manual(KD)#4, Production Manual(WD)#4, Production Manual(MD)#4
ไอเทมเควสต์ Bear's Gall,Respect,Baby Bear's Letter
Gloomy Humbug
Gloomy Humbug
เลเวล : 32 ธาตุ : None ป้องกัน : 77
พลังชีวิต : 1125 โจมตี: 199
แผนที่ : Crude Mountain Range, Midstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal, Pink Diamond,Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Battle Mace, Tempest
ชุดเกราะ Shoes of Devotion, Shoes of Laughter.G, Armor of Wind(B), Metal Alloy Boots.G, Maker's Shoes.G
เครื่องประดับ Glasses
ไอเทม Shiny Thread, Knight's Crest, Man's Senility, Man's Romance, Shiny Thread, Dust Bomb Manual(80), Production Manual(Accessory)#26, Production Manual(Accessory)#40
ไอเทมเควสต์ Man's Romance
Flora
Flora
เลเวล : 33 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 79
พลังชีวิต : 1156 โจมตี: 204
แผนที่ : Midstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Crystalline Staff
ชุดเกราะ Blue Ribbon
เครื่องประดับ Bat Guy Mask
ไอเทม Fairy Powder, Adel's Blessing, Green Wood, White Spirit, Blue Dye, Eyeball, Ion Stone Manual
ไอเทมเควสต์ Fairy Powder, Adel's Blessing
Mama Bear
Mama Bear
เลเวล : 33 ธาตุ : None ป้องกัน : 70
พลังชีวิต : 2539 โจมตี: 204
แผนที่ : East of Laywook Forest
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Gale Blade.G, Blue Plunger.G, Warrior Piya's Sword.G, Grizzly Cleaver
ชุดเกราะ Clothes of Devotion (B), Bear Costume(T), Suit of Laughter.G(B), Viridian Tunic.G(B), Maker's Clothes(T), Militia Uniform.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Motherly Devotion, Mother's Heart, Eyeball,Bear's Gall, Motherly Love, Production Manual(ClD)#4
ไอเทมเควสต์ Bear's Gall,Bear's Letter
Crow
Crow
เลเวล : 34 ธาตุ : Megical ป้องกัน : 86
พลังชีวิต : 1389 โจมตี: 206
แผนที่ : Midstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Maker's Shoes, Maker's Clothes.G(B), Clothes of Devotion.G(B)
เครื่องประดับ Crow Necklace
ไอเทม Crow's Feather, Piece of Glass, Gold, Platinum, Production Manual(ChaoticDef)#3, Bituminous Coal
ไอเทมเควสต์ Piece of Glass
Tarantula
Tarantula
เลเวล : 34 ธาตุ : metal ป้องกัน : 86
พลังชีวิต : 1389 โจมตี: 206
แผนที่ : Crude Dungeon 1F , Crude Dungeon 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Battle Mace.G
ชุดเกราะ Metal Alloy Armor.G(B), Conjurers Robe(T), Puppet Suit(T), Maker's Bolt Hat, Brawlers Garb(T)
เครื่องประดับ Devil's Tail
ไอเทม Silver, Spider's Poison, Mithril, Yellow Iron, Stone, Anthracite, Dust Bomb Manual(100), Eyeball
ไอเทมเควสต์ Spider's Poison
Glora
Glora
เลเวล : 35 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 88
พลังชีวิต : 1270 โจมตี: 210
แผนที่ : Midstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Crystalline Staff
ชุดเกราะ Black Ribbon
เครื่องประดับ
ไอเทม Fairy Powder, Lucky Card, Green Wood, White Spirit, Blue Dye, Magic Lamp Manual, White Fur, Sharp Nails
ไอเทมเควสต์ Fairy Powder,Adel's Blessing
(Influential) Warrior Piya
(Influential) Warrior Piya
เลเวล : 36 ธาตุ : Physical ป้องกัน : 97
พลังชีวิต : 2027 โจมตี: 223
แผนที่ : Outer Wall of Lime
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Cumulus Sword, Curved Knife, Kris Blade, Wagon Driver's Staff,
ชุดเกราะ Clothes of Devotion.G(T), Metal Alloy Armor.G(T), Aviator's Helm
เครื่องประดับ Warrior Piya's Glove
ไอเทม Iron, Man's Senility, Peat, Soul of Swordsman, Bituminous Coal, Brown Coal
ไอเทมเควสต์ Baldea's Letter,Man's Romance
Pumpkeener
Pumpkeener
เลเวล : 37 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 32
พลังชีวิต : 1421 โจมตี: 219
แผนที่ : Crude Dungeon 1F , Crude Dungeon 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Kris Blade, Falchion, Vorpal Knife.G, Crystalline Sword.G, Wagon Driver's Staff, Gear Hammer.G
ชุดเกราะ Viridian Tunic.G(T), Large Pumpkin's Head, Militia Uniform.G(T), Suit of Laughter.G(T), Clothes of Blessing(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Vine, Mithril, Platinum, Production Manual(WW)#3, Production Manual(MW)#3
ไอเทมเควสต์ Vine
Traveling Cat in Boots
Traveling Cat in Boots
เลเวล : 39 ธาตุ : Megical ป้องกัน : 99
พลังชีวิต : 1678 โจมตี: 228
แผนที่ : Midstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Cat's Mace, Falchion, Crystalline Dagger.G, Wagon Driver's Staff, Cumulus Sword, Kris Blade
ชุดเกราะ Cat's Boots, Frog Shield.G, Militia Shoes, Maker's Clothes(T).G, Rune Hat, Deacon's Crown, Winged Shield
เครื่องประดับ
ไอเทม Cat's Whiskers, Curse of Cat, Spirit of Cat, Lignite, Production Manual(ClW)#3, Production Manual(CmW)#3
ไอเทมเควสต์ Cat's Letter

12 Next