มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Forest Ogre
Forest Ogre
เลเวล : 47 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 111
พลังชีวิต : 3232 โจมตี: 246
แผนที่ : East of Laywook Forest, West of Laywook Forest
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal, Pink Diamond,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Staff of Turbulence, Iron Hammer, Dusk Blade, Flameberge, Loriel's Staff
ชุดเกราะ Magnum Armor.G(B), Force Suit.G(B), Deacon's Clothes(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Mithril, Gasoline, Green Wood, Brown Soil, 4 Leaf Clover, Illuminating Crystal, Production Manual(ClW)#4, Really Hard Shell
ไอเทมเควสต์ Mithril, Forest Ogre's Letter.
Tarantula Ben
Tarantula Ben
เลเวล : 48 ธาตุ : metal ป้องกัน : 123
พลังชีวิต : 3137 โจมตี: 249
แผนที่ : Crude Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Two-handed Magnum.G, Cytherean Mace.G, Magnum Sword.G, Dusk Great Sword
ชุดเกราะ Geneva Garb(B), Designer's Clothes(B), Designer's Shoes.G, Martial Arts Headband, Inventor's Clothes(B), Magnum Armor (B), Magnum Armor (T), Mulberry Clothes (T)
เครื่องประดับ Tarantula's Sunglasses, BatGuy Mask
ไอเทม Really Hard Shell, Sharp Tooth, Production Manual(KD)#6, Production Manual (MD)#6, Production Manual (WD)#6, White Spirit
ไอเทมเควสต์
Tarantula Queen
Tarantula Queen
เลเวล : 50 ธาตุ : metal ป้องกัน : 130
พลังชีวิต : 3881 โจมตี: 273
แผนที่ : Crude Dungeon 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Metronicker.G, Crimson Bastard
ชุดเกราะ Magnum Armor.G(T), Rune Hat, Designer's Clothes(T), Force Suit.G(T), Designer's Clothes.G(B), Mana Hat, Expert's Hat, Wrench, Queen's Umbrella, Force Hat
เครื่องประดับ
ไอเทม Ceramic, Really Hard Shell, Lucky Card, Motherly Love, Illuminating Crystal, Anthracite, Production Manual (Accessory)#12, Pro.Manual(ChaoticDef)4, Silver
ไอเทมเควสต์ Ceramic,Motherly Love
Eyez
Eyez
เลเวล : 51 ธาตุ : None ป้องกัน : 130
พลังชีวิต : 3694 โจมตี: 260
แผนที่ : Clements Mine 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ghost's Sword.G, Skeleton's Sword, Power Hammer
ชุดเกราะ Geneva Garb.G(T), Dancing Hat, Helm of Starlight
เครื่องประดับ Bat's Wings
ไอเทม Eyeball, Blue Crystal, Golemium, Black Orb, Mithril, Anthracite, Bituminous Coal, Pumpkin Lamp Manual
ไอเทมเควสต์ Eyeball, Mithril
Steel Golem
Steel Golem
เลเวล : 51 ธาตุ : metal ป้องกัน : 131
พลังชีวิต : 3671 โจมตี: 258
แผนที่ : Land's End
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Sage's Staff , Cytherean Mace , Metronicker , Cumulus Sword , Falchion , Screwdriver , Two-handed Magnum , Kris Blade , Magnum Blade
ชุดเกราะ Shoes of Talent , Wanderer's Suit.G(B) , Mulberry Clothes.G(T) , Expert's Hat , Crown of the Chosen , Dusk Boots , Wind Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Book of Elim - Shock Treatment, Iron Plate, Heart of Golem, Yellow Iron
ไอเทมเควสต์ Iron Plate
Scorpy
Scorpy
เลเวล : 52 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 134
พลังชีวิต : 3748 โจมตี: 267
แผนที่ : Clements Mine 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal, Pink Diamond,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Metronicker, Two-handed Magnum
ชุดเกราะ Crown of the Chosen, Dancing Hat
เครื่องประดับ Scorpion's Tail, Ninja Necklace
ไอเทม Hard Shell, Really Hard Shell, Red Fire, Bituminous Coal, Anthracite, Production Manual(Accessory)31-40#36
ไอเทมเควสต์
Samba Cactus
Samba Cactus
เลเวล : 52 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 122
พลังชีวิต : 3546 โจมตี: 263
แผนที่ : Mount Travia
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ogre's Pick.G, Two-handed Magnum, Bell of Passion
ชุดเกราะ Rune Shoes, Dusk Boots, Wind Shoes, Priest's Shoes, Helm of Starlight, Martial Arts Headband
เครื่องประดับ
ไอเทม Cactus Flower, Crystal of Vinagh, Brown Soil, Illuminating Crystal, Peat, Silver, Brown Coal
ไอเทมเควสต์ Cactus Flower
Conceited Ostrich
Conceited Ostrich
เลเวล : 54 ธาตุ : None ป้องกัน : 130
พลังชีวิต : 3452 โจมตี: 268
แผนที่ : Mount Travia
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Dusk Great Sword, Golden Bowie, Skeleton's Sword, Ballerina's Mirror, Dusk Blade, Staff of Awakening
ชุดเกราะ Deacon's Shoes.G, Rune Shoes.G, Dusk Helmet, Wind Hat, Geneva Crown, Rune Hat, Shoes of the Chosen, Mana Suit(B), Dusk Armor(B), Dusk Boots
เครื่องประดับ Burning Tail
ไอเทม Shell of Ostrich Egg, Lucky Card, Solarstone, Production Manual(MW)#6, Mithril
ไอเทมเควสต์ Shell of Ostrich Egg
Knight of Darkness
Knight of Darkness
เลเวล : 55 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 144
พลังชีวิต : 4123 โจมตี: 278
แผนที่ : Land's End
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Platinum Plunger.G, Bolt Hammer.G, Ornate Blade, Skeleton's Dark Sword
ชุดเกราะ Dusk Helmet, Blessed Boots, Magnum Shield.G, Alchemist's Suncap, Mana Shoes, Dancing Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Mark of Vampire, Mark of Sakiel, Crystal of Sakiel, Anthracite, Book of Elim - Shock Treatment, Production Manual(Accessory)#25, Knight of Darkness' Heart
ไอเทมเควสต์ ,Mark of Vampire,Special Metal ,Mark of Sakiel, Crystal of Sakiel
Super Steel Golem
Super Steel Golem
เลเวล : 55 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 144
พลังชีวิต : 4209 โจมตี: 268
แผนที่ : Silon-Aleph Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Ghost's Staff.G, Staff of Awakening.G, Dusk Great Sword, Golden Bowie, Divine Blade, Jade Club
ชุดเกราะ Martial Arts Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Heavy Metal, Special Metal, Crystal of Sakiel, Lucky Card, Heart of Golem, Lignite, Laxative Bomb Manual(20)
ไอเทมเควสต์ Super Steel Golem Letter.

12 Next