มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

(Broken) Railor
(Broken) Railor
เลเวล : 91 ธาตุ : metal ป้องกัน : 462
พลังชีวิต : 16025 โจมตี: 478
แผนที่ : Sealed Island Cave
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Runemint.G, Orbital Mace.G, Glare Blade.G, Defender
ชุดเกราะ Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Loobie's Squidguard, Dancing Clothes(T), Craftsman's Suit(T), Mana Shoes.G, Clothes of the Chosen(T), Clothes of the Chosen(B), Shoes of the Chosen.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Soul of Pirate, Mark of Elios, Alloy Chain, Lignite, Production Manual(MW)#7, Production Manual(CmW)#7, Special Metal
ไอเทมเควสต์
Creepy Humbug
Creepy Humbug
เลเวล : 92 ธาตุ : None ป้องกัน : 481
พลังชีวิต : 15871 โจมตี: 521
แผนที่ : Aleph Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Runemint.G, Orbital Mace.G
ชุดเกราะ Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Loobie's Squidguard, Dancing Clothes(T), Architect's Clothes(T), Mana Shoes.G, Clothes of the Chosen(T), Clothes of the Chosen(B), Shoes of the Chosen.G, Justice Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Loobie's Squidguard, Dancing Clothes(T), Architect's Clothes(T), Mana Shoes.G, Clothes of the Chosen(T), Clothes of the Chosen(B), Shoes of the Chosen.G, Justice Shoes
ไอเทมเควสต์
Magical Nixie
Magical Nixie
เลเวล : 92 ธาตุ : Water ป้องกัน : 455
พลังชีวิต : 16505 โจมตี: 502
แผนที่ : Nerais
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Tsunami Great Sword, Runemint.G, Orbital Mace.G
ชุดเกราะ Starlight Armor(T), Martial Arts Uniform(T), Mana Suit(T), Loobie's Squidguard, Dancing Clothes(T), Craftsman's Suit(T), Mana Shoes.G, Clothes of the Chosen(T), Clothes of the Chosen(B), Shoes of the Chosen.G, Justice Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Crystal of Nixie, Nixie Oil, Screw, Beautiful Petal, Book of Elim - Fire Mastery
ไอเทมเควสต์
Rayshark the 3rd
Rayshark the 3rd
เลเวล : 93 ธาตุ : Water ป้องกัน : 491
พลังชีวิต : 17223 โจมตี: 546
แผนที่ : Downstream of Glasis River, Glasis Plains
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Reina's Staff, Steel Anchor, Glare Blade, Eye Sore
ชุดเกราะ Loobie's Squidguard, Shoes of Warlord, Lunar Shadow Boots, Shoes of Grandeur, Shark Hat, Architect's Hat, Mana Hat.G, Dancing Suit(T), Martial Arts Headband.G, Helm of Starlight.G, Crown of the Chosen.G, Expert's Hat.G, Shoes of Judgement
เครื่องประดับ Pirate's Eyepatch
ไอเทม Rayshark's Fin, Soul of Pirate, Spirit of Warrior, Anthracite, Refine Manual(A)#7, Grenade Manual-70, Production Manual(KD)#1, Book of Elim - Stick Booster
ไอเทมเควสต์ Rayshark the 3rd's letter
Dark Mariel
Dark Mariel
เลเวล : 93 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 605
พลังชีวิต : 22944 โจมตี: 577
แผนที่ : Black Orb Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Reaper's Reach, Darkwing Shard.G, Eye Sore.G
ชุดเกราะ Templar Shoes, Clothes of Warlord(T), Lunar Shadow Armor(T), Anima Suit(T), Clothes of Grandeur(T), Laureate's Suit(T), Architect's Clothes(T), Lunar Shadow Helmet, Ghost Knight Shield, Laureate's Hat.G, Expert Suit.G(B), Shoes of Sorcery
เครื่องประดับ Black Wings of Mariel
ไอเทม Mariel's Black Feather, Ectoplasm, Dark Element, Black Orb
ไอเทมเควสต์
Nyx
Nyx
เลเวล : 94 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 496
พลังชีวิต : 18454 โจมตี: 487
แผนที่ : Nerais
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Holy Sickle, Runemint
ชุดเกราะ Loobie's Squidguard, Shoes of Warlord, Lunar Shadow Boots, Shoes of Grandeur, Shark's Hat, Architect's Hat, Dancing Clothes(T), Martial Arts Headband.G, Helmet of Starlight.G, Crown of the Chosen.G, Expert's Hat.G, Shoes of Judgement, Mana Hat.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Hatchling's Scale, Blue Blood of Reptile, Man's Heart, Soul of Swordsman, Book of Elim - Fire Mastery,
ไอเทมเควสต์
TNT Skullo
TNT Skullo
เลเวล : 95 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 518
พลังชีวิต : 18700 โจมตี: 578
แผนที่ : Aleph Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ebullition, Cybernetic Mace, Glare Blade
ชุดเกราะ Shoes of Warlord, Lunar Shadow Boots, Anima Shoes, Shoes of Grandeur, Crown of the Chosen.G, Mana Hat.G, Martial Arts Headband.G, Poet's Shoes, Helmet of Starlight.G, Inventor's Clothes.G(B), Templar Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Nitroglycerin, Fuse, Refine Manual(Ac)#7, Refine Manual(G)#7, Pure Ion Stone Manual, Ion Stone Manual, Bituminous Coal, Black Orb,
ไอเทมเควสต์ TNT Skullo's letter.
Death Knight Yami
Death Knight Yami
เลเวล : 95 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 635
พลังชีวิต : 2545000 โจมตี: 792
แผนที่ : Clements Mine 1F , Aleph Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ebullition, Azoth Blade, Staff of Neza, Darkwing Shard, Orbital Mace, Jovian Mace, Runemint, Power Hammer, Soulless Sword, Eye Sore
ชุดเกราะ Mana Hat, Mana Suit(T), Martial Arts Uniform(T), Martial Arts Headband, Starlight Armor(T), Helm of Starlight, Dancing Clothes(T), Dancing Hat, Crown of the Chosen, Clothes of the Chosen(T), Expert's Clothes(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม White Spirit
ไอเทมเควสต์
Dark Gariel
Dark Gariel
เลเวล : 96 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 616
พลังชีวิต : 25020 โจมตี: 613
แผนที่ : Black Orb Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Atmos Mace, Soulless Sword.G, Jovian Mace.G
ชุดเกราะ Renaissance Hat, Helm of Daylight, Headband of Judgement, Renaissance Shoes, Master's Shoes, Master's Hat, Templar Shoes, Boots of Daylight
เครื่องประดับ Black Wings of Gariel
ไอเทม Gariel's Black Feather, Fallen Spirit, Dark Element, Black Orb
ไอเทมเควสต์
Elegant Nixie
Elegant Nixie
เลเวล : 96 ธาตุ : Water ป้องกัน : 521
พลังชีวิต : 19131 โจมตี: 492
แผนที่ : Nerais
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Great Sword of Fortune, Orbital Mace.G, Runemint.G
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์

123 Next