มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Titan Skull
Titan Skull
เลเวล : 70 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 439
พลังชีวิต : 94200 โจมตี: 652
แผนที่ : Aleph Dungeon 1F, Crude Dungeon 1F , Crude Dungeon 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Runemint, Ebullition, Reina's Staff, Eye Sore, Mars Mace, Cool Guy's Stick, Mithril Hammer
ชุดเกราะ Martial Arts Uniform(T), Martial Arts Uniform(B), Armor of Starlight(T), Rune Suit(T), Wind Suit(T)
เครื่องประดับ Titan's Claw
ไอเทม
ไอเทมเควสต์
Death Knight Yami
Death Knight Yami
เลเวล : 95 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 635
พลังชีวิต : 2545000 โจมตี: 792
แผนที่ : Clements Mine 1F , Aleph Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ebullition, Azoth Blade, Staff of Neza, Darkwing Shard, Orbital Mace, Jovian Mace, Runemint, Power Hammer, Soulless Sword, Eye Sore
ชุดเกราะ Mana Hat, Mana Suit(T), Martial Arts Uniform(T), Martial Arts Headband, Starlight Armor(T), Helm of Starlight, Dancing Clothes(T), Dancing Hat, Crown of the Chosen, Clothes of the Chosen(T), Expert's Clothes(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม White Spirit
ไอเทมเควสต์
[A] Knight of All-Evil
[A] Knight of All-Evil
เลเวล : 100 ธาตุ : Water ป้องกัน : 781
พลังชีวิต : 4439000 โจมตี: 883
แผนที่ : Nerais
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Diabolus Sword, Diabolus Dagger, Diabolus Great Sword, Diabolus Blackjack, Diabolus Mace, Strong D's Staff, Soulless Sword, Azoth Blade, Staff of Neza, Jovian Mace
ชุดเกราะ Daylight Armor (B)
เครื่องประดับ Blue Water
ไอเทม
ไอเทมเควสต์
Knight of All-Evil
Knight of All-Evil
เลเวล : 100 ธาตุ : None ป้องกัน : 781
พลังชีวิต : 1158000 โจมตี: 883
แผนที่ : Silon-Aleph Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Soulless Sword, Staff of Neza, Jovian Mace, Azoth Blade, Might Hammer
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Strong D's Claw
ไอเทม White Spirit, Red Fire, Blue Water
ไอเทมเควสต์
Ohm
Ohm
เลเวล : 120 ธาตุ : Light ป้องกัน : 928
พลังชีวิต : 6000000 โจมตี: 996
แผนที่ : Forest of Cross
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Taegeuk Great Sword, Sword of Ellen, Malkuth's Staff, Saturn Mace, Aura Dagger
ชุดเกราะ Armor of Daylight(T), Clothes of Life and Death(T), Suit of Wizard's Way(T), Templar Robes(T), Master's Clothes(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม White Spirit, Black Orb
ไอเทมเควสต์
Hanaiel
Hanaiel
เลเวล : 190 ธาตุ : Fire ป้องกัน : 925
พลังชีวิต : 6000000 โจมตี: 1024
แผนที่ : Forest of Cross
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby, Diamond, Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์ Year 316 Forest of Cross Quest
Gnome
Gnome
เลเวล : 190 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 1025
พลังชีวิต : 6000000 โจมตี: 1524
แผนที่ : Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์ Part of the main quests - Future of Shiltz Quest.
Diana
Diana
เลเวล : 190 ธาตุ : None ป้องกัน : 990
พลังชีวิต : 4500000 โจมตี: 1411
แผนที่ : Eastern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์ Part of the main quests - Future of Shiltz Quest.
Soul Collector MK2
Soul Collector MK2
เลเวล : 190 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 1075
พลังชีวิต : 1700000 โจมตี: 1524
แผนที่ : Catacomb 4F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Laureate's Suit.G(B), Ascetism Suit.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Hard Rib, The Wondering Ghost, Death's Charcoal, Bituminous Coal, Book of Elim - Movement
ไอเทมเควสต์ Part of the main quests - Future of Shiltz Quest
Tipareth
Tipareth
เลเวล : 200 ธาตุ : Light ป้องกัน : 1105
พลังชีวิต : 5000000 โจมตี: 1793
แผนที่ : Tipareth's Garden in Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์ Part of the main quests - Future of Shiltz Quest.

12 Next