Swordmaster

Swordmaster

Sword Dance
Sword Dance
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 7 200 1250% 150
2 7 220 1388% 152
3 7 230 1527% 154
4 7 240 1666% 156
5 7 260 1805% 158
6 7 270 1944% 160
7 7 280 2083% 162
8 7 290 2222% 164
9 7 310 2361% 166
10 7 320 2500% 168
Sudden Strike
Sudden Strike
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : พุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเพิ่มพลังการโจมตี
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
10 10 20 625% 150
10 10 220 781% 152
10 10 230 937% 154
10 10 240 1093% 156
10 10 260 1250% 158
Light of the Slashes (Passive)
Light of the Slashes (Passive)
ต้องการเลเวล: 160 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Sudden Strike
คำอธิบาย : มีโอกาสจะทำให้เป้าหมายติดอัมพาตขณะใช้ Double Slash
Skill Level SP Require Level Require
1 20 160
Sweeping Leaves in Autumn
Sweeping Leaves in Autumn
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Sword Dance
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายให้ศัตรูเป็นกลุ่ม
Skill Level SP Require AP Used Level Require
1 10 220 170
2 10 230 172
3 10 240 174
4 10 260 176
5 10 270 178
Wind's Godly Speed
Wind's Godly Speed
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Sudden Strike
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการโจมตี
Skill Level SP Require AP Used Level Require Attack Speed
1 7 220 170 6%
2 7 230 172 8%
3 7 240 174 10%
4 7 260 176 12%
5 7 220 178 14%
6 7 230 180 16%
7 7 240 182 18%
8 7 260 184 20%
9 7 270 186 22%
10 7 290 188 24%
Excited (Passive)
Excited (Passive)
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Sweeping Leaves in Autumn(1)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีขณะใช้ Sword Dance
Skill Level SP Require Level Require
1 20 180

1