Fire Wizard

Fire Wizard

Giga Flame
Giga Flame
ต้องการเลเวล: 151 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูด้วยไฟ
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 200 1266% 150 6
2 210 1406% 152 6
3 220 1547% 154 6
4 230 1688% 156 6
5 240 1828% 158 6
6 250 1969% 160 6
7 260 2110% 162 6
8 270 2250% 164 6
9 280 2391% 166 6
10 300 2532% 168 6
Inferno
Inferno
ต้องการเลเวล: 160 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Giga Flame
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูเป็นบิรเวณรอบๆตัว
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 230 720% 160 8
2 250 900% 162 8
3 270 1080% 164 8
4 290 1260% 166 8
5 310 1440% 168 8
Earthquake
Earthquake
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Inferno (1)
คำอธิบาย : หยุดศัตรูไม่ให้เคลื่อนไหว
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 240 720% 170 6
2 260 800% 172 6
3 270 880% 174 6
4 280 960% 176 6
5 290 1040% 178 6
6 310 1120% 180 6
7 320 1200% 182 6
8 330 1280% 184 6
9 340 1360% 186 6
10 360 1440% 188 6
Flame Shield
Flame Shield
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันช่วงเวลาหนึ่ง
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 200 200% 170 8
2 220 250% 172 8
3 230 300% 174 8
4 240 350% 176 8
5 260 400% 178 8
Ring of Fire
Ring of Fire
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Flame Shield
คำอธิบาย : สะท้อนความเสียหายกลับไปหาเป้าหมายที่ทำการโจมตีเรา
Skill Level AP Used Level Require EP Required
1 250 170 8 220
2 260 172 8 230
3 270 174 8 240
4 280 176 8 260
5 290 178 8 2000
HellFire
HellFire
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Ring of Fire (1)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังเวทย์มนต์ชั่วขณะหนึ่ง
Skill Level AP Used Level Require Increased Magic Power
1 240 180 24%
2 260 182 38%
3 270 184 52%
4 280 186 66%
5 290 188 80%

1