Craftsman

Craftsman

Hammer Combo
Hammer Combo
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : สามารถใช้การโจมตีแบบคอมโบได้
Skill Level SP Require Combo Level Require
1 0 4 10
2 3 6 10
3 3 8 10
4 3 10 10
5 3 12 10
Blacksmiths Ingenuity
Blacksmiths Ingenuity
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 1
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : สร้างและขายไอเทมได้
Skill Level SP Require Level Require
1 6 10
Deadly Blow
Deadly Blow
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูและเพิ่มความแม่นยำตามเลเวลสกิล
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 3 50 300% 30
2 4 60 380% 30
3 4 70 460% 30
4 4 80 540% 30
5 4 90 720% 30
Throw Bomb
Throw Bomb
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูด้วยระเบิด (ต้องระวังโดนตัวเองด้วย)
Skill Level SP Require Increase Damage Level Require
1 5 120% 10
2 5 130% 10
3 5 140% 10
4 5 150% 10
5 5 160% 10
Cook
Cook
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : สามารถสร้างอาหารได้
Skill Level SP Require Level Require
1 6 10
2 6 10
3 6 10
4 6 10
5 6 10
Collect
Collect
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 1
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : ทำให้สามารถหาของมีค่าได้
Skill Level SP Require AP Used Level Require
1 3 10 10
Weaponary
Weaponary
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 20
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : สามารถปรับแต่งและอัพเกรดอาวุธได้
Skill Level SP Require Level Require
1 10 10
2 10 10
3 10 10
4 10 10
5 10 10
6 10 10
7 10 10
8 10 10
9 10 10
10 10 10
11 10 10
12 10 10
13 10 10
14 10 10
15 10 10
16 10 10
17 10 10
18 10 10
19 10 10
20 10 10
Armory
Armory
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 20
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : สามารอัพเกรดชุดเกราะได้
Skill Level SP Require Level Require
1 10 10
2 10 10
3 10 10
4 10 10
5 10 10
6 10 10
7 10 10
8 10 10
9 10 10
10 10 10
11 10 10
12 10 10
13 10 10
14 10 10
15 10 10
16 10 10
17 10 10
18 10 10
19 10 10
20 10 10
Accessory Production
Accessory Production
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 20
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : สามารถอัพเกรดเครื่องประดับได้
Skill Level SP Require Level Require
1 10 10
2 10 10
3 10 10
4 10 10
5 10 10
6 10 10
7 10 10
8 10 10
9 10 10
10 10 10
11 10 10
12 10 10
13 10 10
14 10 10
15 10 10
16 10 10
17 10 10
18 10 10
19 10 10
20 10 10
Alchemy
Alchemy
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 20
สกิลทางผ่าน : Blacksmiths Ingenuity(5)
คำอธิบาย : สามารถสร้างไอเทมสำหรับสัตว์เลี้ยงได้
Skill Level SP Require Level Require
1 10 10
2 10 10
3 10 10
4 10 10
5 10 10
6 10 10
7 10 10
8 10 10
9 10 10
10 10 10
11 10 10
12 10 10
13 10 10
14 10 10
15 10 10
16 10 10
17 10 10
18 10 10
19 10 10
20 10 10

123 Next