เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 108 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

กระจกผนึกหก

กระจกผนึกหก   ประเภทเครื่องเวทย์   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา10000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ผนึกหงส์ไฟ

ผนึกหงส์ไฟ   ประเภทเครื่องเวทย์   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา10000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระดิ่งกระชากใจ

กระดิ่งกระชากใจ   ประเภทเครื่องเวทย์   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา10000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

มุกวัฏจักร

มุกวัฏจักร   ประเภทเครื่องเวทย์   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา10000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หนังสือผาสุก

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กวีนภาเดือด

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ไร้รักไร้คุณธรรม

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

พระสูตรวัฏจักร

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หนังสือผาสุก

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กวีนภาเดือด

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

คาถาก่อกวนใจ

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

พระสูตรวัฏจักร

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หยกสายฟ้าอัคคี

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

หยกสายฟ้าอัคคี

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 1   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

คาถาก่อกวนใจ

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

คาถาก่อกวนใจ

  ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กระบี่เจ็ดดาว

กระบี่เจ็ดดาว   ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา200000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ตำราธงสี่วิญญาณ

ตำราธงสี่วิญญาณ   ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา200000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ตำรากระบองจินกัง

ตำรากระบองจินกัง   ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา200000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ตำราห่วงมากรัก

ตำราห่วงมากรัก   ประเภทตำรา   ชนิดเครื่องเวทย์ ราคา200000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

123456 Next