เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 332 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ทรงผมเรืองแสงมรกต (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมผนึกโลหิต (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน14 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมร้อยรำคาญ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน24 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมวิญญาณโฉด (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน35 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมห้าวิญญาณ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน46 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมสะสมแค้น (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน59 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมวิญญาณร่ำ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมเงียบสงัด (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน95 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมอัฐิมังกร (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน113 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมใต้พิภพ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน140 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมเรืองแสงมรกตดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน5 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมผนึกโลหิตดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน14 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมร้อยรำคาญดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน24 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมวิญญาณโฉดดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน35 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมห้าวิญญาณดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน46 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมสะสมแค้นดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน59 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมวิญญาณร่ำดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมเงียบสงัดดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน95 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมอัฐิมังกรดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน113 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ทรงผมใต้พิภพดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน140 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 17 Next