เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 117 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

กรงเล็บเหล็ก

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี22~25 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บอาบพิษ

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี76~89 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บหยงเชียง

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี143~168 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บผ่านกระดูก

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี250~293 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บตัดสุริยา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี369~433 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บชีวา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี509~598 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บอัคคี

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี675~792 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บเสียงมาร

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี873~1,025 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บมังกรโหด

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี1,102~1,294 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บดัชนีมาร

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,327~1,558 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บเหล็กดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี22~25 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บอาบพิษดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี76~89 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บหยงเชียงดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี143~168 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บผ่านกระดูกดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี250~293 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บตัดสุริยา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี369~433 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บชีวาดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี509~598 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บอัคคีดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี675~792 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บเสียงมารดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี873~1,025 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บมังกรโหดดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,102~1,294 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

กรงเล็บดัชนีมารดารา

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดอาวุธ ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี1,327~1,558 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน0 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 148   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

123456 Next