เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 332 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

รองเท้าเรืองแสงมรกต (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน3 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าผนึกโลหิต (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน9 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าร้อยรำคาญ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน16 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณโฉด (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน23 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าห้าวิญญาณ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าสะสมแค้น (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน39 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณร่ำ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน50 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเงียบสงัด (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน63 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอัฐิมังกร (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าใต้พิภพ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน93 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเรืองแสงมรกตดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน3 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าผนึกโลหิตดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน9 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าร้อยรำคาญดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน16 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณโฉดดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน23 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าห้าวิญญาณดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าสะสมแค้นดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน39 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าวิญญาณร่ำดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน50 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าเงียบสงัดดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน63 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าอัฐิมังกรดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน75 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

รองเท้าใต้พิภพดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดรองเท้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน93 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 144   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 17 Next