เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 332 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ชุดเรืองแสงมรกต (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน8 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดผนึกโลหิต (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน32 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดร้อยรำคาญ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน65 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดวิญญาณโฉด (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน114 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดห้าวิญญาณ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน170 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดสะสมแค้น (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน250 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดวิญญาณร่ำ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน361 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดเงียบสงัด (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน479 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดอัฐิมังกร (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน598 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดใต้พิภพ (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน740 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดเรืองแสงมรกตดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน8 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดผนึกโลหิตดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน32 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดร้อยรำคาญดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน65 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดวิญญาณโฉดดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน114 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดห้าวิญญาณดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน170 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดสะสมแค้นดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน250 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดวิญญาณร่ำดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน361 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดเงียบสงัดดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน479 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดอัฐิมังกรดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน598 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

ชุดใต้พิภพดารา (ช)

  ประเภทมารสยบฟ้า   ชนิดเสื้อผ้า ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน740 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักมารสยบฟ้า ต้องการ Lv. 146   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0

12345678910 | 17 Next