เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 344 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ทรงผมล้มพยัคฆ์ (ช)

ทรงผมล้มพยัคฆ์ (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน10 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ทรงผมยุทธการ (ช)

ทรงผมยุทธการ (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน19 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ทรงผมเมฆาคลั่ง (ช)

ทรงผมเมฆาคลั่ง (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ทรงผมปัดรังควาน (ช)

ทรงผมปัดรังควาน (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน42 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ทรงผมป้าอ๋อง (ช)

ทรงผมป้าอ๋อง (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน55 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ทรงผมอัสนีฟาด (ช)

ทรงผมอัสนีฟาด (ช)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน70 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ทรงผมวิญญาณดุ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน86 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ทรงผมเทพคลั่งไคล้ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน108 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ทรงผมวิญญาณมังกร (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน131 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ทรงผมจักรพรรดิ์ (ช)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน160 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

ทรงผมล้มพยัคฆ์ (ญ)

ทรงผมล้มพยัคฆ์ (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน10 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ทรงผมยุทธการ (ญ)

ทรงผมยุทธการ (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน19 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ทรงผมเมฆาคลั่ง (ญ)

ทรงผมเมฆาคลั่ง (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน30 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ทรงผมปัดรังควาน (ญ)

ทรงผมปัดรังควาน (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน42 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ทรงผมป้าอ๋อง (ญ)

ทรงผมป้าอ๋อง (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน55 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ทรงผมอัสนีฟาด (ญ)

ทรงผมอัสนีฟาด (ญ)   ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน70 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ทรงผมวิญญาณดุ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน86 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ทรงผมเทพคลั่งไคล้ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน108 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ทรงผมวิญญาณมังกร (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน131 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ทรงผมจักรพรรดิ์ (ญ)

  ประเภทสำนักเจ้าวิญญาณ   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน160 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักเจ้าวิญญาณ ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

12345678910 | 18 Next