เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 342 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก

ทรงผมเมฆา (ช)

ทรงผมเมฆา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน8 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากEXPที่รัก

ทรงผมอโศกเมฆา (ช)

ทรงผมอโศกเมฆา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน17 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV30)

ทรงผมหมอกนภา (ช)

ทรงผมหมอกนภา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน27 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV45)

ทรงผมแสงจันทรา (ช)

ทรงผมแสงจันทรา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน39 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากBOSS ชนวน(LV60)

ทรงผมบุปผา (ช)

ทรงผมบุปผา (ช)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน51 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบไร้ขา

ทรงผมหิมะโปรย (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน65 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบทมิฬ

ทรงผมเซาะกระดูก (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน81 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากพ่อมดแดนใต้

ทรงผมล่อวิญญาณ (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน102 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักสู้เมืองหิมะ

ทรงผมนักปราชญ์ (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน123 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากยัก ษา

ทรงผมเลอโฉม (ช)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน151 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากองครักษ์อสูรเหล็ก

ทรงผมเมฆา (ญ)

ทรงผมเมฆา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา350 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน8 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 15   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนางไม้ดอกบัว

ทรงผมอโศกเมฆา (ญ)

ทรงผมอโศกเมฆา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา1500 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน17 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 30   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมกองโจร

ทรงผมหมอกนภา (ญ)

ทรงผมหมอกนภา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา25000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน27 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 45   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากผู้คุมธนูกระดูกขาว

ทรงผมแสงจันทรา (ญ)

ทรงผมแสงจันทรา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา35000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน39 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 60   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาโจรโบราณ

ทรงผมบุปผา (ญ)

ทรงผมบุปผา (ญ)   ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา45000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน51 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 75   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากปีศาจต้นดอกท้อ

ทรงผมหิมะโปรย (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา55000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน65 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 90   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากนักรบผู้พิทักษ์

ทรงผมเซาะกระดูก (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา65000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน81 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 105   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขามนุษย์ภูผา

ทรงผมล่อวิญญาณ (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา75000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน102 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 120   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาจ้าวเมืองหิมะ

ทรงผมนักปราชญ์ (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา100000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน123 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 135   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขาอสูรเคียวเสี้ยวจันทร์

ทรงผมเลอโฉม (ญ)

  ประเภทสำนักสราญรมย์   ชนิดทรงผม ราคา1000000 น้ำหนัก0
โจมตี0 โจมตีเวทย์0 พลังป้องกัน151 Critical Bonus0
อาชีพที่ใช้ได้สำนักสราญรมย์ ต้องการ Lv. 142   Blocking Rate0 ระยะเวลาใช้งาน0
ดรอปจากอารักขานักรบอาชาเพลิง

12345678910 | 18 Next